Stenografický zápis 78. schůze, 13. dubna 2010

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.23 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Plachý


1. Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/7/ - vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Miloslav Vlček


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/4/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Vítězslav Jandák


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 939/4/- zamítnutý Senátem

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Senátor Pavel Čáslava
Poslankyně Michaela Šojdrová


4. Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ 3/- vrácený Senátem

Předseda PSP Miloslav Vlček
Senátor Richard Svoboda
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1052/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Marek Benda


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová


8. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jaroslava Krákory, Jiřího Carbola a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 926/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath


9. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda


10. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Kateřina Konečná


11. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Grospič


12. Návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Lubomír Suk


13. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Carbol
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP