Sněmovní tisk 926
Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ludvík Hovorka, Jaroslav Krákora, Jiří Carbol, Michaela Šojdrová) předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Hovorka L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 926/0 dne 9. 10. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2009 jako tisk 926/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 11. 2009 (usnesení č. 437). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1545).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 926/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 926/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 926/4, který byl rozeslán 14. 4. 2010 v 8:15.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)