Sněmovní tisk 580
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloš Melčák, Michal Pohanka, Karel Sehoř, Milan Šimonovský) předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: Melčák Miloš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 25. 8. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 8. 2008. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2008 jako tisk 580/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 2. 12. 2009 na 66. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 2. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1501).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 13. 4. 2010 na 78. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, správní řízení, stavební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)