Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 14/0 Senátní n.z. o přech. věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Senátní návrh zákona Neschváleno
 80/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 91/0 Vl.n.z. upravující některé užívací vztahy k majetku ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2007 Sb.
 156/0 Novela devizového zákona - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 217/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2008 Sb.
 266/0 Novela z. o vlastnictví bytů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 345/2009 Sb.
 330/0 Novela zákona o vyvlastnění - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 373/0 Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 485/2008 Sb.
 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Senátní návrh zákona Schváleno, 97/2009 Sb.
 453/0 N.z. o zmírnění majetkových křivd československých občanů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 212/2009 Sb.
 460/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostemVládní návrh zákonaNeschváleno
 482/0 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemiVládní návrh zákona1. čtení
 555/0 Vl.n.z. o vypořádání majetkových podílů zeměděl. družstevVládní návrh zákona1. čtení
 580/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 760/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 819/0 Novela z. o vlastnictví bytů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 843/0 Novela z. o vlastnictví bytů - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 878/0 Novela zákona o vyvlastnění - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 900/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 379/2009 Sb.
 932/0 Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech - RJ Senátní návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

1 2ISP (příhlásit)