Začátek schůze Poslanecké sněmovny
1. prosince 2009 ve 14.05 hodin
Přítomno: 186 poslanců

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se ztišili a posadili se na svá místa. Za chvíli zahájím 66. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 66. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 66. schůze dne 20. listopadu 2009. Pozvánka vám byla rozeslána přes poslanecké kluby téhož dne.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dosud tak učinili pan poslanec Hamáček - náhradní karta č. 6, pan poslanec Babor - náhradní karta č. 10, paní poslankyně Jakubková - náhradní karta č. 22, pan poslanec Karel Černý - náhradní karta č. 13, pan poslanec Jeroným Tejc - náhradní karta č. 18.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych mezi námi přivítal nové členy vlády České republiky, a to pana Jana Dusíka (potlesk), pana Juraje Chmiela (potlesk) a pana Pavla Zářeckého (potlesk). Zároveň bych jim chtěl popřát mnoho úspěchů v jejich práci.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Ludvíka Hovorku a pana poslance Karla Šplíchala. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji. Proto zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 139 poslankyň a poslanců pro návrh 126, proti jeden.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 66. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ludvíka Hovorku a poslance Karla Šplíchala.

 

Mezitím dorazila další náhradní karta: pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 21.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: paní poslankyně Hašková, pan poslanec Jičínský, pan poslanec Kasal, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Pleva a pan poslanec Smýkal.

Z členů vlády paní ministryně Jurásková, pan ministr Kohout, paní ministryně Kopicová, paní ministryně Kovářová, pan ministr Riedlbauch a pan ministr Zářecký od 14.30 hodin.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 66. schůze, jejíž návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat, že jsem obdržel písemnou žádost několika ministrů, kteří požádali o změny návrhu pořadu.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský požádal o pevné zařazení bodu 72 návrhu pořadu, sněmovní tisk 968, na čtvrtek 3. prosince jako první bod po písemných interpelacích.

Dále ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Jan Kohout požádal o pevné zařazení bodu 23 návrhu pořadu, sněmovní tisk 883, na středu 9. prosince jako první bod po projednání rozpočtu ve třetím čtení.

Další je žádost pana ministra Kocába. Ten požádal o pevné zařazení bodů 34, 64 a 73 návrhu pořadu, tedy sněmovní tisky 905, 889 a 969, na středu 2. prosince jako první až třetí bod po projednání rozpočtu v druhém čtení.

Ministr životního prostředí Jan Dusík požádal o pevné zařazení bodu 41 návrhu pořadu, sněmovní tisk 967, na pátek 4. prosince jako první bod jednání.

Dále vám sděluji, že vláda bere zpět sněmovní tisk 661. V souladu s jednacím řádem se tento návrh zákona vyřazuje z návrhu pořadu. Jedná se o body 13 a 113 návrhu pořadu, druhé a třetí čtení. O tomto návrhu se nehlasuje.

Volební body bychom projednali v příštím týdnu. Předseda volební komise pan poslanec Petr Tluchoř nám termín ještě upřesní.

Poslední informace: rozpočet ve druhém čtení budeme projednávat ve středu 2. prosince od 9 hodin. Rozpočet ve třetím čtení bychom projednávali ve středu 9. prosince taktéž od 9 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP