(17.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že citovat tady nepřesné informace některých našich novinářů a médií je určitě zajímavé, ale není tomu tak. Já jsem neviděl důvod, abych komentoval věci, které navrhovala vláda a proč bych jako opoziční poslanec měl vysvětlovat nepopulární věci, které má vysvětlovat ministr a příslušná vláda. A to si myslím, že bylo celkem jednoznačné. Pokud si to novináři vykládali jinak, je to jejich věc a já myslím, že každý z nás věděl, o čem hlasuje a proč hlasuje. A tyto novinářské kachničky a kachny bulvárního charakteru jsou samozřejmě zajímavé, ale nejsou pravdivé.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka Zdeňka Škromacha. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec David Kafka.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, já bych se od retrospektiv dřívějších jednání a dohod-nedohod vrátil zpátky k meritu věci. Mám návrh, aby se hlasovalo o tom, tisk 939 zamítnout. Pokud by to neprošlo, tak navrhuji, aby se zkrátila doba projednání na deset dní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Máme zde návrh pana poslance Škromacha na zkrácení na dva dny, čili vy dáváte k tomu další návrh na deset dnů. Rozumím tomu dobře? (Nejsou námitky.) Ano. Hlásí se někdo další do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu.

Budeme se moci zabývat hlasováním o návrzích, které zde zazněly. První návrh byl na zamítnutí tohoto návrhu, předkládal jej pan kolega Kafka. Pak teprve, poté, až toto hlasování zvládneme, budeme hlasovat o návrzích dalších.

Pan předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř se hlásí.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, omlouvám se pánům a dámám, kteří ty návrhy vznášeli, nicméně jménem 50 poslanců Občanské demokratické strany vznáším veto na zkrácení lhůty pod 30 dní. (Projevy nelibosti.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ještě vás prosím o chvíli trpělivosti, než dorazí do sněmovny naši kolegové. Možná bychom mohli tento čas využít k případným závěrečným slovům po skončené rozpravě. Paní kolegyně Šojdrová za navrhovatele.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, veto na zkrácení na dva dny pro projednání ve druhém čtení zaznělo, teď si nejsem jista, po ukončení obecné rozpravy, pravděpodobně, což by mi dost dobře neumožnilo předložit návrh na zkrácení o 30 dnů. Zkrácení o 30 dnů není pak možné vetovat. Čili nezbývá mi, než požádat o to, aby mohl být předložen tento návrh na zkrácení o 30 dnů. Nebylo to záměrem, paní místopředsedkyně, v tom případě by -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já poprosím některého z pánů ministrů, zda by nebyl ochoten otevřít ještě obecnou rozpravu, a my bychom tím vyhověli požadavku jednacího řádu. Pan ministr Šimerka nám v tom bude nápomocen. Děkuji za to předem.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji za umožnění ještě jednou vystoupit. Já bych chtěl říci, že ten nejpodstatnější důvod, který vedl vládu k zápornému stanovisku, je fiskální. V okamžiku, kdy se návrh přijme, samozřejmě v upravené podobě, nebo kdyby se přijal, ale v upravené podobě, tak aby odpadly legislativně technické požadavky, a kdyby byla dána možnost na technickoorganizační zabezpečení realizace, to znamená s odstupem několika měsíců, sníží se jejich fiskální dopad, tak je to trošku v jiné podobě, nicméně fiskální dopad tam bude. Ale je to v jiné poloze, než je to teď. Jinak principiální stanovisko vlády je pořád nezměněné s ohledem na princip nenarušování schváleného návrhu státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Máme tím otevřenu též obecnou rozpravu. Paní kolegyně Šojdrová se do ní hlásí.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že byla vetována zkrácená projednání, navrhuji zkrátit projednání o 30 dnů. Jistě to vytvoří možnost navrhnout a přijmout ty změny, o kterých zde hovořil pan ministr Šimerka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Ale nejprve, jak jsem oznámila, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Doufám, že již všichni dorazili do jednacího sálu, a proto:

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 38. Táži se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 38, přítomno 158, pro 51, proti 82. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není takový návrh.

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro sociální politiku.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přítomno 158, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 40. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, přítomno 157, pro 85, proti 41. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a lhůtu k jeho projednání jsme zkrátili o 30 dnů. Tím jsme se vypořádali se sněmovním tiskem 939, bodem číslo 30 našeho schváleného programu schůze. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji též panu zpravodaji.

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, tím je:

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb.
/sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr financí Eduard Janota.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl výklad ke změně zákona 261, o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., v rámci druhého čtení, tisk 785.

Návrh předkládaného zákona byl vypracován na základě plánu legislativních prací vlády na rok 2008. Návrh novely zahrnuje změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správců daně. Jejím cílem je zpřesnění výkladu nejednoznačných ustanovení zákona. Identifikovány byly ty oblasti, které jsou pro praktickou aplikaci příliš obecné nebo technicky nepřesné, a navrhované změny jsou především technického charakteru. To bych chtěl zdůraznit.

Podstatnou změnou v návrhu zákona je stanovení podmínky pro osvobození od daně ze zemního plynu použitého pro výrobu tepla v domácnostech a v kotelnách, pokud součtový instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody je nižší než 50 kW a teplo je dodáváno domácnostem. Novela dále ruší podmínku dodání tepla domácnostem osvobozeným od daně z pevných paliv a ze zemního plynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Upřesňuje daňový režim přeprodeje energetických produktů mezi konečnými spotřebiteli nebo rozšiřuje oprávnění daňových subjektů týkající se vydávání elektronických dokladů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP