Stenografický zápis 66. schůze, 3. prosince 2009


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Richard Dolejš
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Lenka Mazuchová


157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Němec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Braný
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Václav Exner
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Richard Dolejš


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jiří Krátký
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Krátký
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Libor Ambrozek


148. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2008 - 2009 /sněmovní tisk 938/

Poslanec Petr Bratský


149. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Bratský


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Václav Exner
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík


156. Zpráva vlády o aktuálním stavu v případu tzv. bytů OKD

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Carbol
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Carbol
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


158. Ústní interpelace

Poslankyně Gabriela Kalábková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda PSP Miloslav Vlček
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Ladislava Zelenková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Ladislava Zelenková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec František Dědič
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Bratský
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Petr Bratský
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Miroslav Váňa
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Miroslav Váňa
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Ladislava Zelenková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec David Kafka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec František Novosad
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec František Novosad
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Vladimír Hink
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Vladimír Hink
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Petrů
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miroslav Váňa
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Petr Bratský
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Petr Bratský
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 17.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP