(13.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. O této námitce rozhodneme v hlasování číslo 89. Zahajuji toto hlasování. Kdo souhlasí s přednesenou námitkou? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přítomno 97, pro 51, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat předchozí hlasování o návrhu usnesení dle Lubomíra Zaorálka.

Zahajuji hlasování číslo 90. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 90. Přítomno 97, pro 52, proti 36. Návrh usnesení byl přijat.

 

Pan kolega Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom sděluji, že se mi zase nepodařilo se přihlásit, ale nezpochybňuji hlasování. Chtěl jsem hlasovat samozřejmě ano, ale nemám tam asi nic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je to sdělení pro stenozáznam.

Dámy a pánové, končím projednávání bodu č. 156. Končím dnešní dopolední program Poslanecké sněmovny. Děkuji všem, kteří se tohoto jednání zúčastnili, a upozorňuji vás, že odpoledne ve 14.30 hodin začnou ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády, ty budou trvat do 16 hodin, poté budou následovat interpelace na jednotlivé ministry vlády, ale mohou začít i dříve, pokud interpelace na předsedu vlády budou vyčerpány před 16. hodinou. Prosím, abyste tedy pozorně, vy, kteří interpelujete, sledovali průběh odpoledních interpelací.

Děkuji vám a přeji příjemnou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.22 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP