(13.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Paní předsedající, já bych se obrátil na pana kolegu Zaorálka prostřednictvím vás. Vy jste sám citoval teď z toho auditu, ale tam, prosím vás, není nikde...

Paní předsedající, tedy prostřednictvím paní předsedající pane kolego Paroubku, já bych si nedovolil nikoho vyrušovat, když mluví, bez ohledu na to, jestli je to řadový poslanec, nebo někdo další. Děkuji, že se budete i vůči mně slušně chovat. (Potlesk zprava.)

Já bych se chtěl obrátit na pana kolegu Zaorálka, že ani ten auditor neřekl, že bylo porušeno. My si teď hrajeme tady se slovíčky. Ano, není s to garantovat, že je všechno v pořádku, ale neřekl vám taxativně, že ta smlouva je porušena. Takže já se tady jednoznačně musím připojit ke kolegovi Chytkovi. Takhle to skutečně nelze hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Teď chcete, pane kolego, vystoupit?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom chci, protože se tady zase znovu rozbíhá rozprava, podle mě zbytečně, měli jsme skutečně hlasovat. Ale jenom chci říci -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jsme v podrobné rozpravě, musím upozornit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já jenom chci říci, že v tom stanovisku, které tady bylo ministrem financí prezentováno tak, že v tom stanovisku se říká, že privatizační smlouva porušena nebyla, tak ve skutečnosti v něm stojí pouze to, že podle analýz, které si Ministerstvo financí nechalo vypracovat, není důvodem pro podání žaloby, neboť MF nevznikla žádná škoda. Tady je evidentně to, že si ani Allen and Overy netroufá říci, že privatizační smlouva nebyla podána. (?) A my máme právní analýzy, že byla.

Pan ministr Kalousek ještě když tady jednal, tak říkal, že právní analýza právě společnosti Allen and Overy mu nedovoluje do takového sporu jít, protože by utrácel peníze daňových poplatníků. No a já říkám, že dneska máme analýzy podložené, že ve skutečnosti privatizační smlouva porušena byla. A posledním krokem společnosti RPG Industries to bylo výslovně deklarováno. Dokonce bylo řečeno, že se vypovídá čtvrtá podmínka privatizační smlouvy. Já jsem přesvědčen, že ministerstvo musí začít jednat, že ty důvody prostě k tomu jsou, a Sněmovna by mu k tomu měla dát další impuls. Takže proto navrhuji, aby se o tom hlasovalo. Ale hlasujme o námitce a rozhodněme.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan kolega Petr Tluchoř, předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dámy a pánové, já věřím, že různých právních stanovisek je možno napsat celou řadu, jistě mnohdy i na různá zadání. Z toho ale, že tu smlouvu jste uzavřeli vy, vy pane místopředsedo, tedy přesněji váš pan místopředseda Sobotka tehdy jako ministr financí, že vy jste ji připravili a vy jste ji takto nevýhodně podepsali, je naprosto evidentní a z toho se prostě nevylžete. Samozřejmě prostřednictvím paní předsedající.

A prosím pana předsedu, aby mi neskákal do řeči. (k poslanci Paroubkovi) Hlasovat jistě budeme. Chovejte se, prosím -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego, že vás přerušuji. Žádám všechny kolegy, aby se chovali zdvořile k tomu, kdo mluví. Prostor k tomu, aby mluvil, má pouze ten, kdo je vyzván řídícím schůze. A ostatní prosím, aby buďto poslouchali, anebo přenesli své hovory mimo tuto síň.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Paní místopředsedkyně, prosím tedy, abychom pokračovali v rozpravě, případně dali hlasovat. Ale také si myslím, vyhlásit přestávku na polední pauzu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Já cítím, že je tady už tlak, protože jsme překročili obvyklou hodinu. Já se tedy zeptám Sněmovny, má-li ještě někdo chuť vystoupit v rámci podrobné rozpravy, vést tu rozpravu dál. V tom případě přerušíme tenhle ten bod a budeme pokračovat někdy, až jej zařadíme podle toho, jaký návrh padne. Nebo teď uzavřu podrobnou rozpravu, pokud se již do ní nikdo nehlásí, a je před námi závěrečné hlasování.

Hlásí se, prosím, ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Prosím pana zpravodaje, aby nás uvedl do hlasování. Nejprve ovšem budeme hlasovat o té námitce, tak jak ji vznesli proti hlasovatelnosti vašeho návrhu usnesení kolegové Krupka a Chytka. Doufám, že jsou všichni, kteří chtěli přijít do jednacího sálu přítomni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85, které se týká námitky proti hlasovatelnosti usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan kolega Zaorálek. Kdo souhlasí s tím, že toto hlasování není přípustné, prosím, zmáčkněte tlačítko ano, zvedněte ruku. Kdo je opačného názoru?

Hlasování pořadové číslo 85. Přítomno 98, pro 37, proti 37. Tato námitka přijata nebyla. Sněmovna tedy rozhodla, že se domnívá, že toto usnesení hlasovatelné je.

 

Prosím o další postup pana zpravodaje.

Hlásí se, prosím, paní kolegyně Mertinová k faktické poznámce? Ne. Pan kolega Ambrozek též? Ne.

Slovo má místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Takže jsou tady dva návrhy usnesení.

První byl podán panem poslancem Carbolem: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě ČR ve věci plnění závazků ze strany společnosti RPG Industries týkajících se bytů OKD. A ten text - doporučuje vládě, aby podala návrh na předběžné opatření, které by vlastníkovi bytů RPG Industries SE, respektive RPG Byty, s. r. o., ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004, tj. přednostně je nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak zní celé usnesení a rozhodneme o něm v hlasování s pořadovým číslem 86, které zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 86. Přítomno 98, proti 65, proti 6. Tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď druhý text: Poslanecká sněmovna konstatuje, že rozdělením společnosti OKD, a. s., a vyčleněním bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty, s. r. o., došlo k porušení smluvních závazků, a Sněmovna žádá, aby Ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Pardon, já toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože jsem přehlédla, že ještě se přihlásil o slovo pan ministr Janota. Prosím.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já chci jen konstatovat, že mám v ruce toliko auditní zprávu a ta o něčem hovoří. Takže já v dané chvíli nemohu souhlasit s tím, že Ministerstvo financí má udělit jakési sankce, když z auditní zprávy nevyplývá jednoznačně, že mám důvod k tomu, abych někoho sankcionoval. Takže v tomto smyslu já nemohu toto stanovisko doporučit, byť souhlasím s tím, aby ta záležitost klidně, to předběžné opatření, ano, s tím souhlasím. Ale s takovýmto postupem nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo stanovisko ministra k navrženému usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je přednesl místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88. Přítomno 96, pro 52, proti 34. Návrh usnesení byl přijat.

 

S tímto konstatováním, že byla přijata obě navržená usnesení, končím projednávání bodu číslo 156.

Ale pardon, ještě nekončím, protože proběhne kontrola hlasování. Prosím všechny, aby zůstali na svých místech.

Dámy a pánové, bude námitka proti hlasování. Pan kolega Gandalovič má slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, přijměte prosím moji hlubokou omluvu. Z podstaty navrženého usnesení je zcela jasné, že mým záměrem bylo hlasovat proti. Bohužel technické hlasovací zařízení ukazuje na sjetině opačný výsledek, než bylo mým záměrem, a proto zpochybňuji hlasování. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP