Sněmovní tisk 965
Doh. o přístupu ČR k Úmluvě EUMETSAT

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 965/0 dne 18. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2009 na 66. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1505).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 12. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 965/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2010 na 67. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 146, usnesení č. 1538).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 11. 2009 jako senátní tisk 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 1. 2010 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 2. 2010 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 417).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 2. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 1. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 3/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, COST, družice, meteorologie, ratifikace dohodyISP (příhlásit)