Stenografický zápis 67. schůze, 28. ledna 2010


(Jednání zahájeno v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Snopek
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Daniel Petruška
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Zdeňka Horníková


185. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Čepelka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Votava
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


184. Zpráva předsedy vlády k situaci způsobené katastrofálním znečištěním ovzduší Moravskoslezském kraji, včetně návrhu na řešení

Předseda vlády ČR Jan Fischer
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Břetislav Petr
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Břetislav Petr


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Ladislava Zelenková


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu /sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Kateřina Konečná


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec František Novosad


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Vallettě, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Kateřina Konečná


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 890/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót /sněmovní tisk 891/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) /sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Václav Exner


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Václav Exner


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze /sněmovní tisk 918/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Petr Krill
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


186. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec František Novosad
Poslanec Pavel Hojda
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Pavel Hojda
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Pavel Němec
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Pavel Němec
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vladimír Hink
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jiří Čepelka
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jiří Čepelka
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Václav Votava
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Václav Votava
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Pavel Němec
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Pavel Němec
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Zdeněk Boháč
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP