(12.20 hodin)
(pokračuje Janota)

Já osobně nebudu podporovat žádný pozměňovací návrh, než ten příslib, který jsem dal, tzn. řádově 2 až 3 mld. korun na sociální péči, s tím, že opravdu bych byl rád, kdybychom se podívali na zákonnou předlohu a zjistili, jestli tato ekonomika, tato země za těch podmínek má na to, aby takto financovala dvojkolejně sociální systém.

Spíš jsem to říkal proto, protože tady padlo slovo pana premiéra, abych uvedl věci na pravou míru.

A jestliže jediný reálný podklad, jestliže jsme my daňové příjmy stanovili řekněme konzervativně, po neblahých zkušenostech s letošním rokem, tak fakticky je pravda ta, co zmínil pan Sobotka, že neschválením přiřazených sazeb DPH u některých služeb, včetně pohostinství, je na stole 5 mld., řádově 5,5 mld. prostředků, které hypoteticky nejsou započteny do příjmů rozpočtu. Pravda je taková, že ale příjmy jako celek nemůžeme změnit. Čili návrh, který tady přednesl jako doporučení pan poslanec Nečas, řešit to v průběhu roku rozpočtovým opatřením, se mi jeví jako rozumný a osobně bych toto řešení podpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janotovi. Vidím dvě faktické poznámky, první je od pana poslance Jandáka, připraví se kolega Husák, k faktické poznámce. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane předsedající, já musím, protože já miluji pana poslance Nečase. Ale přece jenom, pane poslanče, to, co jste tu povídal, to jste si měl nechat na politické grémium. My víme a vidíme důsledky vlády té trojkoalice, za jedenáct měsíců je to 169 mld. schodek. Prosím vás, my jsme vám tu vládu a tu zem předávali v relativně dobrém stavu. Kam jste ji podruhé v historii této republiky dovedli? Poprvé v roce 1997: první pecka - kuponová privatizace, 500 miliard! A podívejte se, kde jste dneska. Vy jste vynikající opoziční strana, jste, ale vládnout neumíte. To jste této zemi dokázali. (Potlesk poslanců ČSSD.) Podívejte se, vy v podstatě kritizujete sociální demokracii, která bojuje za to, aby lidé v téhle zemi žili důstojně! Za to nás kritizujete? Neblázněte a také se trochu styďte! Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Vítězslavu Jandákovi, včetně dodržení času. Slova se ujme k faktické poznámce pan kolega Husák, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já musím reagovat na pana kolegu Nečase, prostřednictvím předsedajícího. Je určitě potěšitelné, když zde projevuje určitou politickou obavu z politické konkurence, která je reprezentována i zástupci obcí. Návrh pana kolegy Kalouska je jednoznačně směřován do oblasti, kde tyto finance, pokud by prošel tento pozměňovací návrh, budou efektivně využity. Nebudu to dále komentovat, protože to bylo dostatečně okomentováno. Ale peníze do obcí jsou peníze dobře investované, protože tam sedí zodpovědní lidé, kteří s nimi umějí nakládat.

Já bych se spíše zamyslel nad určitým pokrytectvím, které zde zaznívá z ostatních návrhů, kde slyšíme, že sociální služby by měly být posíleny z rozpočtu z mandatorních výdajů. Na stůl jsme dostali další dva návrhy od kolegy Ludvíka Hovorky a kolegy Carbola. Byl bych rád, kdyby současně s těmito návrhy i s návrhy sociální demokracie zaznělo, jakým způsobem sníží důchody, jakým způsobem sníží nemocenskou, jaký předloží návrh, jestli zruší první a druhou skupinu sociálních dávek a přesuneme ty peníze tam, kam patří. Jestli mají být provedeny tyto změny, tak neskrývejme před voliči a před občany, že jde o skryté navyšování státního dluhu. O to bych se přimluvil, abyste byli féroví a toto řekli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Janu Husákovi. A nyní se vrátíme do rozpravy - ještě ne, pan kolega Petr Nečas s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, já bych zaprvé chtěl sdělit Poslanecké sněmovně, že mám také rád pana poslance Jandáka. A za druhé bych mu chtěl připomenout, že mít 160miliardový deficit za situace, kde je čtyřprocentní pokles hrubého domácího produktu, není žádnou ostudou. To, co je ostuda, je mít 100miliardový deficit za situace šestiprocentního ekonomického růstu. A to mluvím o situaci, kdy pan poslanec Jandák byl členem vlády, která tyto deficity za ekonomického růstu produkovala. To je ostuda, za to byste se měli stydět! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já nebudu polemizovat dlouho, to nemá smysl, byl by to dialog hluchých. Jenom uvedu ta čísla na pravou míru. Za tento rok, který ještě není skončen, zatím víme, že schodek státního rozpočtu za jedenáct měsíců je 169 mld. korun. Pokud ještě nedávno jsem tak trošku cítil jistou nervozitu kolem žaludku, když jsem hovořil o tom, že tento schodek může být za celý rok 200 mld. korun, cítil jsem se téměř neseriózně, když jsem to říkal, tak teď to vím s určitostí. Ten schodek bude někde mezi 200 až 220 miliardami korun. Za to jste odpovědní vy, pánové! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paroubkovi. Ještě faktická poznámka pan poslanec Petr Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající. Ano, přejímám plnou odpovědnost za pád bank Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae, za světovou finanční krizi, za pokles v celé Evropské unii. Ano, mea culpa, mea culpa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, první s faktickou poznámkou je pan poslanec Vítězslav Jandák, poté pan poslanec Škromach a pak pan poslanec Carbol, všichni k faktické poznámce. Pan kolega Jandák to vzdává, čili pan poslanec Zdeněk Škromach. Já doufám, že místo státního rozpočtu nebudeme řešit problémy neoliberálního vývoje posledních dvaceti třiceti let. To bych opravdu velmi nerad, jinak vám seberu slovo. Prosím, pane poslanče, můžete mluvit.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Díky, pane předsedající. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, dík poslednímu bojovníkovi ODS panu Nečasovi za přiznání. Já myslím, že by se měl hlavně přiznat k těm podseknutým veřejným rozpočtům a pojištění, které principiálně očesali, podobně jako to dělala Klausova vláda. Nejdříve snížíme sociální pojištění, pak snížíme daně a potom tady budeme řvát na sociální demokraty, že by měli škrtat na výdajové stránce. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Carbol má slovo k faktické poznámce. Pane kolego, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, byl jsem vyzván tady panem kolegou Husákem a označen za pokrytce, tak bych chtěl říct, co já si představuji pod slovem pokrytec. Pro mě to je člověk, který kandiduje za KDU-ČSL, do Poslanecké sněmovny se úspěšně dostane a potom přestoupí do strany TOP 09 a ve Sněmovně sedí za stranu TOP 09. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Bylo to v rámci faktické poznámky. Doufám, že můžeme pokračovat. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Miroslav Opálka, připraví se pan poslanec Zdeněk Maršíček. Vracíme se, doufám, ke státnímu rozpočtu na rok 2010. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte i mně trochu nadsázky a trochu nadhledu. Úvodem bych řekl, že je to docela smutné divadlo, protože se tu zprivatizovalo snad za biliardu nebo více majetku, a přitom se motáme v biliardovém dluhu státním, ale stejné dluhy jsou na obcích a stejné dluhy jsou u občanů. Za těch dvacet let jsme tedy pokročili opravdu "kupředu"!

Ne tedy volební programy a sliby, ale rozpočet je koncentrovaným vyjádřením politiky a řazením priorit. Z toho vyplývá správnost teze, že rozpočtování je opravdu nejenom technická záležitost, ale navýsost politická. Čeho jsme tedy svědky? A zde nevyslyším volání pana řídícího, protože si dovolím trošičku odbočit jakoby od státního rozpočtu, ale ono to má vazbu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP