(9.10 hodin)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych navrhl vyřazení bodu 35, tisk č. 555, a dále vyřazení bodu 36, tisk 677. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď poprosím - koho jsem viděl? Pan poslanec Opálka. Ne, pardon. Pan poslanec Grospič. Prosím. Omlouvám se.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych požádal o pevné zařazení bodu 37, to znamená poslaneckého návrhu, tisku 782, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a bodu č. 40 -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, to bylo zařazení bodu 37? (Poslanec Grospič potvrzuje.) A kam?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Bodů 37 a 40 jako první a druhý bod napevno na příští týden v úterý 8. prosince.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako první body na začátku jednání vůbec v úterý. (Poslanec Grospič potvrzuje.) Na úterý 8. prosince. Toto chce hlasovat poslanec Grospič. Prosím pana poslance - pardon, pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 19 - Červenku, ale nejdříve řeknu, že pan poslanec Hamáček má náhradní kartu č. 21. Teď prosím pana poslance Červenku.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych podal návrh na vyřazení poslaneckých návrhů zákonů z 66. schůze, a to sněmovní tisky 844 -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Raději čísla programu.

 

Poslanec Petr Červenka: Čísla programu 30 a 31, dotýkající se finanční správy, sněmovní tisky 844 a 845. Dále pak 32 a 33, sněmovní tisky 846 a 847. Požádal bych o zvlášť hlasování dotýkajícího se návrhů zákonů finanční správy a zvlášť celní správy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, jak to myslíte, to zvlášť hlasování? To jsem nepochopil.

 

Poslanec Petr Červenka: Zvlášť o zákonech dotýkajících se finanční správy, kde jsou dva zákony na sebe navazující.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je ten 30, 31? (Poslanec Červenka potvrzuje.) A zvlášť 32 a 33. (Poslanec Červenka potvrzuje.) Teď jsem to pochopil.

Teď poprosím paní poslankyni Orgoníkovou.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji vyřadit bod č. 38, sněmovní tisk 792, ale zcela - zcela z projednávání v tomto volebním období Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte - moment, to je sice rezolutní požadavek, ale jak toho chcete docílit. Je to zpětvzetí?

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Je to zpětvzetí návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh na hlasování o zpětvzetí návrhu 38.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Třicet osmičky, 792. Nedošlo k dohodě mezi komorami.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zpětvzetí, dobře, 38. Kdo ještě se hlásí? Prosím, pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím požádat ctěnou Sněmovnu o pevné zařazení bodu č. 55, to je sněmovní tisk 926, o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a o Všeobecné zdravotní pojišťovně, na středu 9. prosince po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Po pevně zařazených bodech. Myslel jste už dopoledne po pevně zařazených bodech? Tam budou třetí čtení. Tam je třetí čtení rozpočtu, vidíte, ve středu je třetí čtení rozpočtu.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Potom je bod 17, bod 11.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To jsou už pevně zařazené body po tom, takže vy navrhujte ještě po rozpočtu a po pevně zařazených bodech, zhruba asi třetí. Dobře.

Prosím pana poslance - (nápověda: Plachý) - omlouvám se panu poslanci Plachému. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Po dohodě s ministrem dopravy navrhuji pevně zařadit bod 88, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, sněmovní tisk 921, na pátek 4. 12. jako druhý pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod č. 88, druhý pevně zařazený bod v pátek 4. 12. Ještě někdo? Prosím.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás poprosit o zařazení bodu č. 46, sněmovní tisk 849 dle schváleného pořadu schůze, a to pevně na pátek 4. 12., už po nyní pevně zařazených bodech. Důvodem je, že v dalším týdnu nebudou přítomni předkladatelé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, mám to zachyceno. Tady mám ještě jednu omluvu pana poslance Davida Kafky, to jsem nečetl. Takže ještě je tady omluva Davida Kafky, která právě dorazila. Zároveň tady mám ještě omluvu nepřítomnosti poslance Gandaloviče.

A můžeme zřejmě zagongovat, abychom se pustili do hlasování o návrzích na změnu programu, které byly zřejmě už všechny podány. Já vás prosím, abyste se definitivně posadili. Budeme se muset vypořádat s návrhy na změnu programu. Prosím vás, budeme hlasovat, vezmeme to popořadě.

První návrh zazněl z úst pana poslance Vlčka. Pan poslanec Vlček navrhoval bod 21 na konec prvních čtení. Připomínám, že to je zákon o sídle Parlamentu ČR. Takže bod 21 na konec prvních čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP