Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. prosince 2009 v 9.04 hodin
Přítomno: 150 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil druhý jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás přivítal.

Nejdříve vás poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, eventuálně mi sdělili, kdo potřebuje náhradní kartu. Pan poslanec Jan Babor má náhradní kartu č. 10 a pan poslanec Petr Bratský náhradní kartu č. 18.

Nyní vás seznámím s omluvami na dnešní jednání. To znamená na středu 2. prosince se omlouvají poslanci většinou ze zdravotních důvodů - paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, paní poslankyně Monika Hašková, pan poslanec Zdeněk Jičínský, pan poslanec Jan Klas, pan poslanec Tomáš Kvapil, na zahraniční cestě je pan místopředseda Jan Kasal, bez udání důvodu se omlouvá pan poslanec Ivan Langer a zase ze zdravotních důvodů pan poslanec Ondřej Liška, Václav Mencl, Petr Pleva a ze zdravotních důvodů je omluven také pan poslanec Josef Smýkal.

Mám zde také omluvy členů vlády. Omlouvá se pan ministr Jan Dusík a pan ministr Jan Kohout, ze zdravotních důvodů se omlouvá paní ministryně Miroslava Kopicová a na zahraniční cestě je stále pan ministr Václav Riedlbauch.

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem č. 1, jak všichni víte. Je to vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Ale mám zde ještě celou řadu přihlášek na změnu pořadu, o tom samozřejmě vím, jenomže tady mám zatím jednu písemnou přihlášku, kterou podal pan poslanec Ivan Ohlídal, ale hlásí se předseda Sněmovny, takže ještě předtím dám slovo jemu. Prosím, slovo má předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych navrhl jednu změnu, a to bod č. 21 zařadit na konec bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Řekl jsem, že jako první písemně přihlášený je pan poslanec Ivan Ohlídal a pak je tady písemná přihláška paní poslankyně Soni Markové. Poprosím pana poslance Ivana Ohlídala jako prvního písemně přihlášeného.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změnu pořadu této schůze. Navrhuji, aby byl z pořadu této schůze vyřazen bod č. 28, sněmovní tisk 930. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, to byl poslanec Ivan Ohlídal. Nyní bych poprosil paní poslankyni Soňu Markovou, druhou písemně přihlášenou.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádala o změnu pořadu této schůze tím, že bych nechala pevně zařadit bod č. 53, sněmovní tisk 916, na pátek 4. prosince jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu. Navrhuji to z důvodu nepřítomnosti předkladatelů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A jeden pevně zařazený bod v pátek 4. prosince již je, takže toto by byl druhý pevně zařazený bod, dobře.

 

Poslankyně Soňa Marková: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Toto byl další návrh. A nyní zde mám ještě písemnou přihlášku pana poslance Bohuslava Sobotky, prosím tedy jeho, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodů na tento pátek 4. prosince, a to stávající body č. 39, sněmovní tisk 940, stávající bod č. 40, sněmovní tisk 942, stávající bod č. 69, sněmovní tisk 941, a stávající bod č. 70, sněmovní tisk 943, jako třetí až šestý bod tento pátek, to znamená jako třetí až šestý bod by byly zařazeny body 39, 40, 69 a 70 ze stávajícího pořadu schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře ano. A teď budu vyvolávat další. Nevím, kdo byl první, ale viděl jsem pana poslance Jandáka, který se velice vytrvale hlásil. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedající. Jsem zde již od 8.30 a hlásím se. Chtěl bych poprosit váženou Sněmovnu, aby na čtvrtek 10. prosince zařadila jako pevný třetí bod zprávu o situaci v České tiskové kanceláři. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Situace v ČTK. Zpráva vlády. Dobře. Dále se hlásí pan poslanec Čerňanský. Prosím.

 

Poslanec Josef Čerňanský: Dobrý den, pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Žádám o vyřazení bodu č. 29, sněmovní tisk 932, z pořadu schůze. Důvodem pro vyřazení tohoto bodu je fakt, že přijetím novely zákona č. 42/1992 Sb. by došlo k znerovnoprávnění dvou skupin oprávněných osob. Jedné skupině by již promlčecí doba skončila před nabytím účinnosti a druhá skupina by mohla podle této novely svůj nárok uplatnit v prodloužené lhůtě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, vyřazení bodu č. 29. Nyní pan poslanec Skopal je další, koho jsem viděl se hlásit. Slovo tedy má pan poslanec Skopal.***
Přihlásit/registrovat se do ISP