Sněmovní tisk 942
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (David Rath, Jiří Paroubek, Bohuslav Sobotka, Miloslav Vlček, Zdeněk Škromach, Jaroslav Krákora, Hana Orgoníková) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Rath D. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 942/0 dne 22. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda 19. 11. 2009 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 12. 2009 na 66. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1510).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 16. 3. 2010 na 75. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)