(14.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já to ve svém řádně přihlášeném vystoupení vezmu i za pana kolegu Husáka, abych se vám za něj prostřednictvím paní předsedající, za svého kolegu, omluvil. Když mluvil o návrzích KSČM, tak chtěl říci komunistické návrhy z řad sociální demokracie. Ono se to někdy plete. To jsou ty, které zasahují do mandatorních výdajů. Takže prosím přijměte tu omluvu.

Nyní dovolte, abych se ještě jednou vyjádřil k oněm výtkám k mému pozměňujícímu návrhu, který navrhoval snížit o 2 miliardy vládní spotřebu a posílit příjmovou základnu obcí do výše 517 Kč na jednoho obyvatele v obcích do výše 10 tisíc obyvatel, a to proto, že ty obce mají mimořádný problém s kofinancováním a vzhledem k tomu, že jsou malé a nemají čím jistit své úvěry, mají přístup k úvěrovým zdrojům neskonale horší než ty obce velké.

Dozvěděl jsem se, že ten návrh je populistický a že zvyšuje zadlužení veřejných rozpočtů. Ještě jednou chci odpovědět, že ten návrh není populistický a že naopak snižuje deficit veřejných rozpočtů. Deficit veřejných rozpočtů je dán součtem deficitů všech veřejných rozpočtů, státního rozpočtu, rozpočtu veřejných zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů, které proti mému zoufalému úsilí založila kdysi ODS a ČSSD rukou společnou a nerozdílnou v rámci tolerančního patentu, dodnes to jsou vředy v naší rozpočtové politice, ať už je to fond dopravní infrastruktury či fond rozvoje bydlení. Ale tyto dvě strany je založily a pravděpodobně budou navždy existovat. I jejich deficity jsou deficitem veřejných rozpočtů, tak jako deficity obcí a obecních zastupitelstev patří do součtu veřejných rozpočtů. Jestliže snížíme vládní spotřebu o 2 miliardy, jestliže nedovolíme vládním úředníkům o 2 miliardy utratit více a tyto 2 miliardy si nebudou muset obce půjčit na kofinancování rozvojových projektů, pak nezvyšujeme, pak snižujeme deficit veřejných rozpočtů. Toť postulát číslo 1, který jsem kdykoli připraven dokázat i hájit.

Výhrada proti výtce číslo 2, že to je rafinovaný medvěd. Všichni, jak jsme tady, a všichni, jak jsme kdysi v tom systému, který doufám už je minulostí, načítali různé návrhy na různé školy, hřiště, akvaparky a jednotlivé investiční projekty, víme, že medvěd je výdaj na přesně určenou akci v přesně určené obci. Obávám se, že v celé řadě případů i vůči předem určenému dodavateli. Nic takového můj návrh není, a proto se tvrdě ohrazuji proti slovu medvěd. Pokud jsem navrhl posílit o tuto částku příjmovou základnu obcí do 10 tisíc obyvatel, tak prosím dovolte, abych vás seznámil s čísly, která jsem si pečlivě ověřil přes polední přestávku, abych byl opravdu přesný, abych vám mohl říci, že v České republice v tuto chvíli je registrováno 6244 obcí. Obcí do 10 tisíc obyvatel, tedy obcí, kterých se týká můj návrh na posílení jejich příjmové základny za účelem kofinancování, je 6111, což je 97,9 % všech obcí v České republice. Prosím pěkně, jistě víte, že slovo medvěd je vázáno k něčemu, co je úzce selektivně určeno na jednu akci. Kalouskův pozměňující návrh míří na posílení příjmové základny 97,9 % obcí v České republice. To je přesné číslo. A činím tak s vědomím, že i ta 2,1 % obcí a jejich obyvatel, na rozdíl od poslanců Carbola a Nečase, mají rádi svůj venkov a vědí, o co jde.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Vážená paní předsedající, na kolegu Kalouska vaším prostřednictvím. Kolikrát s vámi těch šest tisíc obcí svými zástupci jednalo ve vaší funkci o tom, že rozpočtové určení daní není zrovna moc spravedlivé, a mluvit o spravedlnosti je opravdu zbytečné. To vaše osvícení v tuto dobu je skutečně zarážející. Já vím, že jste boží muž, který skutečně je pokora sama. (Smích v levé částí sálu.) Ale opravdu to vaše prozření, když dávno všichni víme, že to je binec nejvyššího stupně, v této chvíli je skutečně populistické. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prostřednictvím faktické poznámky odpoví pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já rád odpovím. Ve funkci ministra financí se mnou hovořili mnohokrát. Tato diskuse také vyústila v novelu, kterou ministr financí Kalousek předložil do Topolánkovy vlády a díky podpoře premiéra Topolánka a všech ostatních ministrů ji prosadil také v této Sněmovně. Tato novela odstranila první velký kus nespravedlnosti bývalého přerozdělování. A pokud si dobře vzpomínám, tak v návalu nebývalé osvícenosti, neboť Duch svatý vane občas kudy chce, jste pro to hlasoval i vy, pane poslanče. (Smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane kolego Kalousku prostřednictvím paní předsedající, zkusme navrhnout další novelu rozpočtového určení daní, projednejme ji, dejme těm malým obcím. Jsme úplně v souladu, že to je špatně. Ale nedělejme to tímto způsobem, jako teď to představujete. Všem tady s prominutím vyčítáte, že jsou kdovíjací, ale jste v úplně stejné branži. To je jedna věc.

Druhá věc. Já opravdu sleduji váš vývoj od 90. roku politický, ekonomický, a to vaše poslední dílo z vaší kuchyně, těch 115 miliard na likvidaci ekologických škod - já jsem byl zelený, když ještě naši zelení nevěděli, že budou zelení. Víte, to je skutečně také tedy unikum. Takže vás pustit k penězům z mého pohledu znamená pustit opravdu lišku do kurníku. (Spontánní smích. Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já, a teď věřte, prostřednictvím paní předsedající, pouze z úcty vůči vám si dovolím připomenout, o čem jste tenkrát vlastně hlasoval. Hlasoval jste o novele, která odstranila největší nespravedlivé výkřiky bývalé právní úpravy. A ta upravila jednak schody (shody?) mezi jednotlivými velikostními kategoriemi, jednak snížila rozdíl mezi koeficienty nejmenších a největších obcí. Tenkrát jste pro to hlasoval a já vám za to děkuji, pane poslanče. Vyzýváte-li k další novele, nemohu vyhovět. Protože i vy jste tenkrát souhlasil, že další novely už nejsou řešením, že řešením je úplně nový zákon o rozpočtovém určení daní, na kterém jsem začal pracovat a můj nástupce na něm úspěšně pokračuje. A to je to řešení. Tenkrát jste s tím souhlasil, pravděpodobně jste na něj zapomněl.

A v duchu stejné poučenosti je vaše informace o 115 miliardách za ekologické škody. Už jenom vy a paní redaktorka Čápová věří tomu, že je to za 115 miliard. Jinak všichni vědí, že toto číslo není pravdivé. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zdeněk Prosek. Vážený pane poslanče Prosku, ujměte se slova.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé dámy, vážení pánové, to je strašně těžká pozice po takovém excelentním expozé pana kolegy Kalouska tady něco říkat. Já se ale nechci obracet ani tak k poslaneckým řadám, spíše bych se rád obrátil k prořídlým vládním řadám. Koneckonců projednáváme přece vládní návrh rozpočtu na příští rok. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP