(17.10 hodin)
(pokračuje Böhnisch)

Ten základní problém je v tom, že úředníci si zvykli neustále svádět svůj alibismus, svoji neschopnost rozhodnout a nést za svá rozhodnutí odpovědnost na nedostatek legislativy. Řekl bych, že toto je ten typický příklad. A my tu řešíme několik případů, kdy v křiklavých případech byly úspěšné různé ekologické organizace a zhatily či zpozdily nějakou výraznou investici.

Na závěr bych dodal, že vystoupilo sedm poslanců, jeden, resp. jedna poslankyně opakovaně. Padly minimálně tři návrhy na zamítnutí této normy v prvním čtení. Já se k těmto návrhům na zamítnutí v prvním čtení připojuji a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat. Dříve než rozhodneme o jednotlivých návrzích, ohlašuji, že pan kolega Václav Snopek má náhradní kartu 39 a může se tedy řádně zúčastnit hlasování.

Protože padlo veto na projednávání podle § 90 odst. 2, budeme postupovat běžným způsobem podle zákona o jednacím řádu, tedy podle § 90 odst. 3 a následujících.

V rozpravě padl návrh na zamítnutí a to je návrh, o kterém musíme hlasovat dříve, než bychom se zabývali něčím dalším. Já jsem oznámil gongem, že budeme hlasovat. Teď vás všechny odhlásím a prosím vás o to, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet poslanců ve sněmovně, rozhodneme o předloženém návrhu. Pokud nejde někomu se přihlásit, odhlásím vás ještě jednou. Pokuste se, kolegové a kolegyně. (Zpravodaj se stále nemůže přihlásit, v hlasovacím zařízení zůstala karta předchozího řečníka, zřejmě poslance Böhnische.)

Ano, pan kolega Vlastimil Tlustý má náhradní kartu číslo 40.

Pan zpravodaj už se bude moci jistě vlastní hlasovací kartou zaregistrovat. Je tomu tak. Počet je pravděpodobně stabilní.

 

V hlasování pořadové číslo 62, které jsem právě zahájil, rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 115 pro 36, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh?

Ano... Paní poslankyně Jakubková. (Z místa připomínala svůj návrh na prodloužení projednání.)

O tom teprve budeme hlasovat. Já o tom vím. Pan zpravodaj na to sice neupozornil, ale to už jsem v tu chvíli řídil schůzi a vím o tom, že jste dávala návrh na prodloužení lhůty k projednání. Teď se ale bavíme o návrhu na přikázání. Kromě výboru pro životní prostředí jsou další návrhy? Paní kolegyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já bych si dovolila navrhnout tento zákon ještě výboru pro veřejnou správu, kterého se podle mého názoru také velmi silně týká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Výbor pro veřejnou správu. Pan navrhovatel Melčák má návrh.

 

Poslanec Miloš Melčák: Dovolte mi, abych vzhledem k závažnosti doporučil, aby to také projednal hospodářský výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Hospodářský výbor. Další návrhy nevidím. Budeme hlasovat jednotlivě podle předložených návrhů.

 

Nejprve v hlasování pořadové číslo 63 rozhodneme o výboru pro životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 120 pro 107, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat přikázáním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 120 pro 95, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru hospodářskému.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 65 a ptám se, kdo je pro hospodářský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 120 pro 84, proti 12. Také bylo přijato.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů, jestli jsem dobře rozuměl. (Poslankyně Jakubková z místa: 20 dnů.) O 20 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 119 pro 56, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání zůstala podle zákona o jednacím řádu na 60 dnech.

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 20.

 

Jak bylo oznámeno po zahájení schůze, můžeme se od 16.40 hodin zabývat bodem číslo 12, který je v pořadu naší schůze a který budeme nyní projednávat. Jde o

12.
Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Miroslav Opálka a paní zpravodajka výboru - paní poslankyně Lenka Mazuchová. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 788/2.

Prosím, aby se slova ujal nejdříve navrhovatel, pan poslanec Miroslav Opálka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, návrh, který jste dostali jako sněmovní tisk 788, doznal podstatných změn. Díky usnesení výboru pro sociální politiku jde teď již o návrh novely dvou zákonů, a to o zákoník práce, kde jsem se vzdal možnosti řešit výplatu náhrady za nemocenskou nebo za nemocnost prostřednictvím kalendářních dnů, neb se ukázalo, že by se to muselo dotknout více zákonů a legislativně by to bylo velmi náročné. Je to spíše pro kolektiv ministerstva než pro poslaneckou iniciativu. Proto jsem navrhl řešení pouze v odstranění tří karenčních dnů neplacení dávek, čímž se svým způsobem řeší složitá situace u nepravidelné pracovní doby. Tyto tři dny navrhuji proplácet stejně jako ostatní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP