Sněmovní tisk 788
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

RSDr. Miroslav Opálka předložil sněmovně návrh zákona 31. 3. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 788/0 dne 1. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 2009 jako tisk 788/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2009 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: PhDr. Lenka Mazuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1394).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 788/3, který byl rozeslán 4. 12. 2009 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1., 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 12. 3. 2010 na 75. schůzi.

  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: mzda, náklady na zdraví, všeobecné zdravotní pojištění, zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)