(11.00 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Nicméně aby se tato společnost nedostala mimo nějaký sledovaný rámec, neboli aby nevytvořila nedej bože takovou situaci, že garance by byly bez kontroly, tak právě zákon o rozpočtu České republiky, v tomto případě roku 2010, říká, že limitem, na který mohou záruky vytvořit, je ve výši 150 mld. korun. My jsme tento limit také označili v prvém čtení a řekli jsme, že jej respektujeme, nikoliv schvalujeme. Proto si dovoluji v tomto bodě vystoupit a navrhnout následující úpravu tohoto zákona.

V § 1 odstavec 11 se právě inkriminovaná částka 150 mld. Kč nahrazuje částkou 200 mld. Kč.

Chci říci, že tato úprava, pokud ji ctěná Sněmovna schválí, za prvé nemá nijaký přímý dopad na rozpočet, případně na finanční nároky. Umožní však této společností, to znamená EGAP, a.s., aby mohla pojišťovat vývozy v roce 2010 až na úroveň 65 mld. korun, což si myslím, že je pro náš průmysl, který se začíná zvedat a odrážet od toho pomyslného dna po hospodářské krizi, velmi důležitá pomoc. Kdybychom to neučinili, tak odhadem někdy v březnu, v dubnu bude rámec 150 mld. vyčerpán a v podstatě další aktivity by nešly pojistit.

Věřím, že ctěná Sněmovna vyjde vstříc tomuto návrhu, který, jak říkám, nemá přímý dopad na státní rozpočet. Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. To byl pan poslanec Oldřich Vojíř. Na jeho vystoupení chce reagovat pan ministr průmyslu a obchodu Tošovský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vyjádřil tomuto návrhu značnou podporu, protože se skutečně jedná o další podporu našeho exportu, to znamená i cestu, kterak pomoci vyvést naše hospodářství ze situace, ve které se nachází, tudíž i potom přispět následně k příjmům státního rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Budeme pokračovat v řádně přihlášených poslancích a poslankyních v rozpravě. Slova se ujme poslankyně Vlasta Bohdalová, připraví se pan poslanec Radim Chytka. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Projednáváme státní rozpočet za situace, kdy se ukázalo, že rozpočet schválený na rok 2009 byl pouhou utopií a možná lépe nazvat ruskou ruletou, jejíž obětí není nikdo jiný než obyvatelé této země, zejména rodiny s dětmi, mladá manželství, důchodci a zaměstnanci ve veřejném sektoru. O to těžší bylo připravit a sestavit rozpočet na rok 2010.

Jednali jsme zde o úsporném balíčku. Připomínám, že tato Sněmovna souhlasila s doprovodným usnesením, které mělo zajistit úroveň pracovníků ve veřejném sektoru na úrovni letošního roku, tedy tak, aby se těmto zaměstnancům platy nesnížily. Toto usnesení nebylo bohužel akceptováno. Zaznamenali jsme nespokojenost těchto lidí s tím, že v době, kdy se náklady na běžný život díky opatřením vlády koalice značně zvyšují a mnozí začínají mít problém se základním finančním zajištěním chodu jejich domácností a rodin. Snad nejvíce se ozvali pracovníci regionálního školství. Je to pochopitelné. Vždyť jejich už tak podprůměrné platy se mají snížit zhruba o 1400 až 1700 korun měsíčně v příštím roce. Petici na podporu a vzdělání podepsalo 90 tisíc občanů. Veřejné slyšení k této petici proběhlo na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Na stejném zasedání jsme projednávali i státní rozpočet kapitoly školství na rok 2010. Zajímavé je, že kritickou situaci ve vývoji finančního zabezpečení regionálního školství chápali všichni členové výboru napříč politickým spektrem a podpořili hlasováním můj návrh na posílení kapitoly regionálního školství o 3,1 mld. korun. Chtěla bych říci, že toto hlasování bylo jednomyslné. O to větší bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že rozpočtový výbor usnesení školského výboru neakceptoval. Ale především jsem byla překvapená tím, že zpravodaj, předseda školského výboru, se jednání rozpočtového výboru nezúčastnil ani nepověřil nikoho z místopředsedů, aby náš postoj před rozpočtovým výborem obhájil.

Znovu zde opakuji, že jsem si vědoma toho, že není možné zvyšovat schodek státního rozpočtu, ale příslušné prostředky na sanování platů zaměstnanců veřejného sektoru jsme schopni najít v navrhovaném rozpočtu přesunem prostředků z jiných kapitol, jak je navrhuje ve svém návrhu předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka.

Chtěla bych opět poznamenat, že v době globální krize je trestuhodné sahat na prostředky investované do vzdělání a vědy. A pokud to uděláme, připravujeme hrozivé podmínky pro další generace. Kdo jenom trochu vnímá, jaká je ve školství situace, jistě pochopí mé obavy a naše návrhy. Napadlo mě někdy, že neustále se bavíme o financích věnovaných školství. Jestli by nebylo nejlepší u nás to vyřešit tím, že do každé rodiny, kde ještě není, bychom zakoupili počítač s kvalitním internetem, děti k těmto počítačům doma posadili a vyučovali je na dálku. Ušetřili bychom za platy učitelů, za topení, elektřinu ve školách. Je to ovšem příšerná představa, ale svými kroky k tomu směřujeme. Komenský by se divil, co dokáže dělat národ, ze kterého on vyšel a pro který chtěl zajistit ty nejlepší podmínky pro budoucí generace. Ještě před deseti lety jsme mohli být na náš vzdělávací systém hrdí. Stačilo jej pouze reformovat, modernizovat, ale ovšem ne tím, že jej budeme systematicky likvidovat a podfinancovávat.

Vážení kolegové, zkusme se tedy při svém rozhodnutí zamyslet nad prioritami této země nejen v době stávající, ale i do budoucna. Jsem si vědoma, že kromě přesunů ve školství směrem k regionům je nutné podpořit i ostatní zaměstnance veřejného sektoru, zaměstnance policie, záchranných hasičských sborů, zaměstnance finančních úřadů a další.

Vážení kolegové, zkusme se oprostit od osobních priorit a zamyslet se při hlasování nad tím, jak budou vést tuto zemi příští generace. Jedno víme jistě, že to musí být lidé vzdělaní, velkorysí a žijící v bezpečné zemi.

Závěrem bych chtěla poprosit Sněmovnu, abychom, až budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sobotky, hlasovali o jednotlivých návrzích odděleně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vlastě Bohdalové. Budeme pokračovat. Slova se ujme pan poslanec Radim Chytka, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek, kterého tady nevidím. Žádám jeho stranické kolegy, aby ho přivolali, aby neztratil pořadí. Pan poslanec Radim Chytka - máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil jeden jediný pozměňující návrh, a to na straně zvýšení státního rozpočtu pro rok 2010. Jde o kapitolu číslo 355, tedy Ústav pro studium totalitních režimů. Jde o navýšení o částku 4,5 milionu korun. Snížení státního rozpočtu pro rok 2010 pak by se týkalo kapitoly 396 Státní dluh, obsluha státního dluhu, úrokové výdaje.

Krátké zdůvodnění tohoto návrhu. Mně se zdá zcela nepředstavitelné, že v období, kdy slavíme dvacet let od 17. listopadu 1989, bychom nechali tuto kapitolu na pouhých 75 % jejích potřeb. Částka 4,5 milionu korun zajistí kontinuitu vědeckého výzkumu, kontinuitu studie naší novodobé historie. Samozřejmě že se mi chce zde citovat, že národ, který nepoznal svoji historii, bude odsouzen k tomu ji opět prožít. Ale já bych spíše na vás apeloval, že nebýt 17. listopadu 1989, tak s výjimkou některých poslanců KSČM by nikdo z nás v této místnosti nebyl.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP