(12.50 hodin)
(pokračuje Carbol)

Myslím si, že kritika, kterou jsme tady slyšeli, nebyla fér. Mandatorní výdaje byly zasaženy při schvalování rozpočtu takřka vždy. Myslím si, že ti, kteří v minulých letech hlasovali pro takové návrhy, sahali na mandatorní výdaje, letos by to neměli kritizovat, když to chce udělat někdo jiný. Je přece rozdíl mezi tím, jestli sahám na mandatorní výdaje proto, abych posílil sociální služby pro lidi potřebné, zdravotně postižené, nebo jestli sahám na mandatorní výdaje proto, že chci udělat poslanecké pomníčky v obcích do deseti tisíc obyvatel. Kdo ten rozdíl nevidí, tak je asi slepý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Carbolovi. Slova se ujme pan ministr financí, poté pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Jenom dvě poznámky. Jedna se týká případného nahrazení zdrojů fondu dopravní infrastruktury, čili nikoli z rozpočtu, ale z účtu privatizace. Podotýkám, že dojde v tomto smyslu ke zhoršení deficitu veřejných rozpočtů k HDP, protože tyto zdroje se nezapočítávají. To jenom aby bylo jasno, že se při této operaci nic neděje. Není to pravda. Děje se. To je jedna věc.

Druhá věc. Pane poslanče, jestli máte jistotu, že v rozpočtu jsou někde dvě volné miliardy, pojďme je okamžitě najít. Já se rád tady se Sněmovnou podělím a použiji je na ústavy sociální péče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktická poznámka - vidím, pan poslanec Jiří Carbol. Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Carbol: Pane ministře, se vší pokorou, jak se tady říká od tohoto pultíku, ty dvě miliardy tam našel jeden můj bývalý kolega, takže ty tam určitě budou.

Co se týká příjmů z privatizace, o nich přece hovoří ta stomiliardová zakázka na ekologické škody, takže ty peníze přece každoročně přibývají. Jde jenom o to, jestli je použijeme na ekologické škody, nebo s nimi dokryjeme případný výpadek příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka pana ministra financí.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Co se týče ekologických škod, je v procesu, a já jsem to tady říkal, určitý tendr, který nemohu zrušit, nechci zrušit, protože nechci vystavit stát arbitráži. Vy dobře víte, že tato vláda zcela určitě tento tendr nebude vyhodnocovat, že to skončí někde na povinnosti budoucího ministra financí koncem září. Podle termínů, jak jsou nastaveny, budoucí ministr financí bude muset někdy koncem září podepsat smlouvu s tím, kdo bude vybrán jako vítěz. To prostě s tím nehraje roli.

Co se týče příjmů, dnes má privatizační účet v podstatě jediný stabilní zdroj a to jsou dividendy ČEZ. Nic jiného tam nepřitéká. Tyto dividendy ČEZ by měly být podle usnesení vlády, podle zákonných předloh víceméně používány jako rezerva, a pan poslanec Škromach mi to potvrdí, na případnou penzijní reformu. Ano, ony mohou být používány na investice, ale v podstatě osobně bych preferoval, aby tyto prostředky byly shromažďovány na případnou penzijní reformu. Tolik na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Slova se ujme pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec František Laudát. Ještě než vám udělím slovo, pane kolego, požádám Sněmovnu o klid. Máte-li někdo telefon nebo jiné jednání, které se netýká státního rozpočtu, přesuňte ho do předsálí. Ve 13 hodin vyhlásím polední přestávku a jednání organizačního výboru. Prosím tedy o klid.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, diskuse se neustále točí kolem sociálních služeb, kolem dofinancování přímých plateb pro zemědělce. Mně se chce říci: Vážení páni ministři, co jste čekali? Všichni jste přece věděli, že bude ve Sněmovně velký tlak na to, aby tyto položky byly dofinancovány. Vy sami přece nejlépe víte, kde se dají najít rezervy v rozpočtech ministerstev. Pokud jste tak neučinili vy, musíme tak učinit my poslanci.

Pan poslanec Nečas radil vládě stejně špatný a nesystémový krok, jaký učinil on sám. On sám v době, kdy byl ministr práce a sociálních věcí, nezajistil, aby byla v rozpočtu vyčleněna příslušná částka na dofinancování sociálních služeb. Možná že tehdy věděl, že ty peníze se nacházejí v rezervních fondech, možná že tyto peníze poskytovatelé do konce roku dostanou. Ale já si myslím, že podstatné je to, že tito poskytovatelé sociálních služeb nemohou neustále žít v nejistotě, do které je soustavně uvádíme při schvalování rozpočtu, kde ty částky chybí. Ty organizace nevědí, jestli si mohou dovolit zajišťovat sociální služby, a nevědí, jestli budou mít peníze na výplaty pro své zaměstnance. Myslím si, že to není možné opakovat. Nakonec pan ministr Nečas také kritizoval použití mandatorních výdajů na některé návrhy, které jsou zde předkládány, ale sám jako ministr práce a sociálních věcí v minulém roce načetl pozměňovací návrh, kterým neřešil poskytování sociálních služeb, ale řešil navýšení platů pro státní zaměstnance z mandatorních výdajů.

Pokud se týká snižování deficitu, už i ekonomové říkají, a včera k tomu byla poměrně rozsáhlá diskuse ve zpravodajství, že nebude stačit jenom snižování výdajů, ale neobejdeme se bez zvyšování daní.

Pokud se týká bilancování některých návrhů oproti mandatorním výdajům, všichni přece vědí, že jsme neschválili snížení DPH v pohostinství, že určitá rezerva v příštím roce se dá předpokládat.

K hledání úspor bych chtěl vyzvat samozřejmě všechna ministerstva, ale podrobně jsem si prostudoval rozpočet Ministerstva obrany. Ze 48 miliard jsem se díval na rozpočet programového financování za 12,3 miliardy. Skutečně jsou tam zajímavé programy se zajímavou náplní. Zaujal mě např. program zvyšování schopností vojáka 21. století apod. Myslím si, že by bylo dobré se podívat na to, jak efektivně jsou tyto programy využívány. Často jsme byli svědky toho, že se měnily potřeby armády v průběhu let. Například L159 jsme nejdříve potřebovali 80, potom 40. Nevím, jak je to nyní. Gripenů se mělo koupit 60, nyní jich máme pronajato 12. Transportérů mělo být 200, potom stačilo 119. Možná že do budoucna bude stačit 50. To jsou takové úvahy, které samozřejmě každého napadnou při projednávání státního rozpočtu.

Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který vám byl předložen na lavice, který se týká financování sociálních služeb, dofinancování v rozsahu 3,8 miliardy korun oproti vybilancování této částky především z Ministerstva obrany a také ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jako další pozměňovací návrh si dovoluji předložit pozměňovací návrh, který se týká kapitoly Ministerstva zdravotnictví, který jsem navrhoval již na výboru. On neprošel o jeden hlas. Týká se navýšení rozpočtu krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů o 100 milionů korun, navýšení rozpočtu krajských hygienických stanic na chladicí zařízení pro skladování a distribuci očkovacích látek pro splnění chladového řetězce o 38 milionů korun, za třetí navýšení rozpočtu pro Státní zdravotní ústav o 30 milionů korun a nový program podpora bezpříspěvkového dárcovství krve o 2 miliony korun, tedy dohromady za 170 milionů korun. Toto navýšení navrhuji vybilancovat oproti položce zdravotnické programy, kde je navrhována 1 mld. 78 mil. 939 tis. korun. Programy nejsou podrobně rozepsány, jaká částka půjde na konkrétní program. Já navrhuji, aby to bylo bilancováno konkrétně z těchto tří programů. Konkrétně položky 35 49-316, program bezpečnosti a kvality zdravotní péče, položka 35 39-317, národní akční plány a strategie, položka 35 49-318, rozvoj tvorby národních standardů. Dohromady část ponížit tyto programy o 170 milionů korun. Navrhuji také, aby tyto čtyři návrhy byly hlasovány odděleně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP