(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Maršíčkovi. Slova se ujme pan poslanec Juraj Raninec, připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, do návrhu státního rozpočtu na rok 2010 navrhuji doplnit následující investiční akci: Obec Horní Libchava, okres Česká Lípa, přístavba základní a mateřské školy Horní Libchava, částka 6 milionů. Zároveň navrhuji, aby se o výše uvedenou částku, tj. o výši 6 milionů korun, snížila kapitola Všeobecná pokladní správa, položka ostatní výdaje - výdaje na financování programů Evropské unie.

Uvedená investiční akce se již realizuje a je řádně zaregistrovaná na Ministerstvu financí. Ve státním rozpočtu na rok 2009 bylo pro tuto akci vyčleněno 5 milionů korun. Celkové náklady na výše uvedenou přístavbu základní a mateřské školy Horní Libchava přesahují 16 milionů korun. Pro obec, která má 400 obyvatel, je to poměrně dost velká částka, a proto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ranincovi. Slova se ujme před paní kolegyní Šojdrovou ještě pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Tady jde o velmi významný precedens, který tady teď nastínil pan poslanec Raninec. Obec Horní Libchava, jestliže dostala peníze v letošním roce z rozpočtu 5 milionů korun, v pořádku, jestliže deklarovala, že to bude stát 16 milionů korun, tak v rozhodnutí, které jí vydalo Ministerstvo financí, garantovala, že prostředky si na dofinancování sežene. Jinak by jí vůbec rozhodnutí nebylo vydáno a prostředky uvolněny. Čili toto je snaha revokovat dříve daný závazný příslib o tom, že je schopna tuto investiční akci za přispění rozpočtu ve výši 5 milionů korun ze 16 dofinancovat sama. Čili tady upozorňuji na výrazný precedens. To by všechny akce, které by takto byly schvalovány stylem - slíbíme, že potřebujeme 5, ono to bude stát 30 a ten rozdíl někdy někdo zaplatí nebo požádáme o další peníze. Toto je velmi nedobrý příklad hospodaření obce. Neposuzuji, jestli školu potřebovala, nebo nepotřebovala, jestli investice byla, nebo nebyla nutná. Jen říkám, že je to precedens do systému financování těchto investic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Já ještě před paní kolegyní Šojdrovou i před faktickou poznámkou pana poslance Ranince přečtu dvě omluvy z dnešního jednání, které mi byly doručeny až nyní. Omlouvá se z dnešního jednání paní poslankyně Ladislava Zelenková a poslanec Miroslav Jeník.

Faktická poznámka pana poslance Ranince. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Pan ministr má pravdu. Já bych to chtěl upřesnit. Mám tady dopis od pana starosty. Oni uzavřeli na část díla smlouvu na částku 7 988 tisíc, takže u dokončení do částky 16 milionů se jedná o druhou etapu výstavby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr obrany a místopředseda vlády se ptá, jestli můžeme otevřít. Kdybychom otevřeli okna, slyšíte demonstraci českých zemědělců týkající se státního rozpočtu České republiky na rok 2010. Myslím si, že klimatizace funguje, budeme pokračovat v rozpravě. Kdo má zájem, samozřejmě může mezi demonstrující zemědělce vyjít. Tolik tedy informace předsedajícího.

Paní poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se pan poslanec Jiří Carbol. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, v diskusi o státním rozpočtu jsou snad nejčastěji skloňovaným tématem sociální služby. Já v této chvíli si dovolím navrhnout doprovodné usnesení k zákonu o státním rozpočtu. Nebudu tedy navrhovat žádnou konkrétní položku.

Toto doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila změnu zákona o sociálních službách, která umožní efektivní financování sociálních služeb.

K tomu bych připojila, že samozřejmě jsem připravena podpořit i návrh, o kterém hovořil pan kolega Nečas, tzn. výzvu směrem ke krajům, aby zvýšily svoji spoluúčast na financování sociálních služeb. Jestliže navrhuji toto doprovodné usnesení, tak zároveň říkám, že zřejmě sociální služby nejsou financovány efektivně. Myslím, že každý si na to může odpovědět sám, každý, kdo sleduje každoroční diskusi o tom od roku 2007, že chybí prostředky řádově v miliardách. Každý rok se bavíme tady u mikrofonu o tom, že musíme dorovnat příspěvek zřizovatelům, protože zkrátka finanční prostředky, které navrhuje vláda ve státním rozpočtu nestačí.

Jsem přesvědčena o tom, že chyba je i částečně v samotném zákoně, který umožňuje čerpat příspěvek na péči, aniž by bylo jisté, že na potřebnou péči jsou tyto prostředky vydány. U prvého a druhého stupně příjemců se ukazuje, že návratnost do samotné péče je zhruba kolem 40 %. To je informace, kterou jsme dostali od jednoho ze zřizovatelů, kterým je kraj. Já jsem přesvědčena o tom, že je nutné zajistit možnost čerpat individuálně sociální péči prostřednictvím příspěvku, ale musí být jasné, že to je péče, která je prokazatelně odvedena jako činnost, že je prokazatelně čerpaná na tuto péči, že prostředky jsou vynaloženy efektivně. Proto říkám, že je třeba se zamyslet nad tím, kde je v zákoně mezera, která tuto neefektivnost umožňuje. Tedy při zachování možnosti individuálního výběru, individuálního čerpání zajistit to, že tyto prostředky jsou čerpány na prokazatelně odvedenou práci a péči. Myslím si, že tady je určitý nedostatek v zákoně, který bychom měli změnit tak, abychom se od roku 2011 do těchto deficitních rozpočtů nedostávali. A stojí za zvážení i úprava ve směru ke krajům, které by se měly k zodpovědnosti konkrétně přihlásit, protože zatím žádný limit, žádná konkrétní částka ze zákona na zřizovatele, kterým jsou kraje, daná není.

Tolik toto doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. Nyní se slova ujme pan poslanec Jiří Carbol. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, resp. k pozměňovacímu návrhu, který podávám za klub KDU-ČSL. Pozměňovací návrh navyšuje 3 miliardy korun na služby sociální péče a služby sociální prevence. Návrh byl předložen na stůl, takže víc k němu nemusím komentovat.

Chtěl bych ještě, protože chceme podpořit jeden pozměňovací návrh, který sahá na peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, chtěl bych načíst doprovodné usnesení, které by znělo takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje vládě České republiky kompenzovat snížení příjmu Státního fondu dopravní infrastruktury ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010 přednostním převodem výnosu z privatizovaného majetku.

Dovolte mi ještě několik poznámek. Jak tady bylo hovořeno, letos nejsou navrhovány, resp. asi nebudou navrhovány poslanecké pomníčky, hovořil o tom pan kolega Bratský. Já bych mu chtěl poděkovat za jeho vyznání, že nebude žádný takový pomníček navrhovat. Je tam jen několik výjimek. Jedna výjimka už tady byla pojmenována, je to ten rafinovaný Kalouskův medvěd, který se týká obcí do 10 tisíc obyvatel, jak to řekl pan poslanec Nečas. Je to návrh, který přináší prostředky ve výši přes 2 miliardy korun českých. Nechci kritizovat pana ministra Janotu, to bych si opravdu nedovolil, jen chci upozornit na to, že návrh rozpočtu není dostatečně vyluxovaný, pane ministře, že jsou tam 2 miliardy, které jsou v jakýchsi rezervách, že to může nahradit ten očekávaný výpadek mandatorních výdajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP