Sněmovní tisk 809
N. z. o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z pol. důvodů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Vidím, Mirek Topolánek, Robin Böhnisch, Petr Wolf, Antonín Seďa, Karel Černý, Anna Čurdová, Hana Šedivá, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 809/0 dne 21. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2009 jako tisk 809/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Libý a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1434).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 809/2, který byl rozeslán 4. 12. 2009 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 70).Hesla věcného rejstříku: Odškodnění, Rehabilitace

Deskriptory EUROVOCu: autoritativní režim, finanční zrovnoprávnění, politická diskriminace, zrušení pracovních míst

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)