Stenografický zápis 49. schůze, 2. května 2002


(Schůze zahájena v 10:03 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1298/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.22 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach


38. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů /sněmovní tisk 1299/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Brousek


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1243/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1226/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1264/ - třetí čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Švrček


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. /sněmovní tisk 1267/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Antonín Macháček
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Vymětal


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Jan Vidím


60. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela, Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Martin Starec
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Zdeněk Škromach


73. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1181/ - třetí čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


62. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání pokračovalo ve 14.39 hodin.)


65. Vládní návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) /sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Václav Klaus


62. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.18 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.50 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan David
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček


62. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - třetí čtení

Místopředseda PSP František Brožík


67. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1206/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Stanislav Křeček


68. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1145/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Ouzký
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Plachý


71. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) /sněmovní tisk 1163/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Václav Klaus


105. Ústní interpelace

Poslanec František Pejřil
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP