(12.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Rozhodneme o návrhu pod písmenem A. Zpravodaj doporučuje, pan ministr nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování 146 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro návrh 72, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Protože nebyl přijat návrh uvedený pod písmenem A1, budeme hlasovat o návrhu A2. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Stanovisko ministra doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 147. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 158 přítomných pro návrh 113, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Stanovisko zpravodaje nedoporučující. (Stanovisko ministra nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 148. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 32, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C. Stanovisko zpravodaje: ponechává na vůli sněmovny. (Stanovisko ministra nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 149. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 39, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pozměňovací návrh uvedený pod písmenem D. Stanovisko zpravodaje nedoporučující. (Stanovisko ministra: Ne.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování číslo 150. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 pro 37, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konečně poslední pozměňující návrh uvedený pod písmenem E. Stanovisko zpravodaje: opět ponechává na vůli sněmovny. (Stanovisko ministra nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 151. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 160 pro 29, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zcela s vámi souhlasím, pane zpravodaji, proto přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., podle sněmovního tisku 1246, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 152. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Ze 162 přítomných pro návrh 158, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

60.
Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela,
Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 905/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jiří Havlíček, zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Alena Páralová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 905/3.

Otevírám rozpravu. Slovo má pan kolega Tom Zajíček. (Nežádá o slovo.) Kdo se hlásí do rozpravy do třetího čtení? Nikdo. Rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zástupci navrhovatelů panu kolegovi Havlíčkovi.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve sněmovním tisku 905 na změnu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, došlo k úpravě v rámci projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který přijal pozměňovací návrh, jenž je uveden v tisku 905/2. Já s tímto pozměňovacím návrhem souhlasím. K ostatním pozměňovacím návrhům se vyjádřím v rámci schvalování pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám navrhla postup hlasování pro pozměňovací návrhy, které jste obdrželi ve sněmovním tisku 905/3.

Nejprve navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k názvu zákona a současně s tím o článku 2, protože tyto dva návrhy spolu úzce souvisejí. Dále bychom hlasovali o návrhu č. 2 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, potom bychom hlasovali postupně o návrzích, tak jak byly podány.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti takovémuto postupu? Námitku nevidím. Má pan poslanec Havlíček námitku proti navrženému postupu?

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, já nemám námitku proti postupu, ale to usnesení zní jako celek, takže doporučuji hlasovat o A jako o celku, en bloc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Co na to paní zpravodajka?

 

Poslankyně Alena Páralová: Já nesouhlasím, protože jedno hlasování se týká zákona o mzdě a druhé zákona o státních svátcích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, stačí nesouhlas, to znamená, že budeme hlasovat odděleně.

 

Poslankyně Alena Páralová: První hlasování by bylo současně o bodu A1 a A3. Zpravodajka doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 153. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP