(12.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Dobře, toto je návrh procedury. Kdo cítí vnitřní potřebu se k ní nesouhlasně vyjádřit? Nikdo. Budeme tedy hlasovat v pořadí, tak jak je navrhl pan zpravodaj.

 

Poslanec Karel Vymětal: Takže můžeme, pane předsedající, hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod bodem A. Zpravodaj doporučuje. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování s pořadovým číslem 140. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní o všech pozměňovacích návrzích pod bodem B.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 141. Kdo je pro?

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Doporučuji. (Zpravodaj také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se. Doporučující stanoviska. - Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Na žádost pana zpravodaje jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano. Zpravodaj doporučuje. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 142. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o charakteru návrhu, který vznesl ve třetím čtení pan poslanec Doležal, a to, zda se jedná o legislativně technickou úpravu, či nikoli, neboť pan zpravodaj zpochybnil legislativně technický charakter. Znamená to tedy, že v pozitivním hlasování se vyjádříme v tom smyslu, že se nejedná o legislativně technickou, v negativním hlasování naopak, že se jedná o legislativně technickou změnu.

Zahájil jsem hlasování číslo 143. Ptám se, kdo je pro tento návrh, tedy že se nejedná o legislativně technickou úpravu. Kdo je proti, je přesvědčen, že se jedná o legislativně technickou změnu.

Z přítomných 162 pro 43, proti 72. Znamená to tedy, že sněmovna rozhodla, že pozměňovací návrh, resp. úprava pana poslance Doležala má legislativně technický charakter, a budeme o ní teď věcně hlasovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: V tom případě zpravodaj nedoporučuje. (Ministr rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 144, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 55, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Teď bychom tedy měli ještě hlasovat o tom návrhu D bez přijaté legislativně technické, nebo máte pocit, že je nehlasovatelný?

 

Poslanec Karel Vymětal: To jsme právě provedli. Teď jsme hlasovali o bodu D.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, my jsme hlasovali o legislativně technické úpravě. Ta neprošla. A ta měla jaký charakter? Já jsme nesledoval její obsah. Byla to legislativně technická úprava k bodu D, pokud se nepletu. A teď mi říkáte, že pokud nebyla přijata, je bod D nehlasovatelný. Ano?

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, řekl bych takto. Bod D - pozměňovací návrh kolegy Doležala byl pozměněn jeho legislativně technickou změnou. O té jsme již hlasovali, takže již není o čem hlasovat. O původním znění bodu D hlasovat nelze. To už bylo změněno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, legislativně technickou úpravu, pokud ji neodsouhlasíme, nemůžete jenom jejím přednesením změnit text příslušného pozměňovacího návrhu.

 

Poslanec Karel Vymětal: Takže jak libo. Jestli je takovýto výklad, pane předsedající, tak v tom případě, když neprošla legislativně technická změna, v tom případě je bod D v původním znění nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak, to jsem chtěl slyšet. Pan navrhovatel také souhlasí, že ten bod je bez schválené legislativně technické úpravy nehlasovatelný. Proto tedy můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Výborně.

 

Poslanec Karel Vymětal: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., podle sněmovního tisku 1267, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 145. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb.,
o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1246/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle pana ministra obrany Jaroslava Tvrdíka u stolku zpravodajů zaujal místo také zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Jan Vidím. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1246/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečním slovem nejprve panu ministrovi.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení poslanci. Chci se akorát vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

K pozměňovacímu návrhu zpravodaje na vypuštění článku 11, který hovoří o nevyléčitelné nebo život ohrožující nemoci, jako ministr obrany nedoporučuji a prosím, aby byl akceptován bod 2, tzn. doporučení předložené ministerstvem obrany.

Co se týká návrhů poslanců Franka, Bílého a Ekerta na změny sídel územních vojenských správ - nedoporučuji. Je to precedens, který jako Ministerstvo obrany v žádném případě nemůžeme považovat za žádoucí. Pevně věřím tomu, že odborníci při výběru posádek odvedli nejlepší možnou práci.

Co se týká pana poslance Hrnčíře, také nedoporučuji, protože to jde zcela proti smyslu zákona, kterým je snížení územních vojenských správ, snížení počtu úředníků. A návrh pana poslance naopak počet územních vojenských správ o jednu zvyšuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje.

Nemáte-li pane zpravodaji závěrečné slovo, tedy nemáte-li nám co říci na závěr, potom nám řekněte alespoň proceduru.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s navrženou procedurou, která je nadmíru jednoduchá. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak jak jsou uvedeny pod písmeny A až písmeno E v abecedním pořadí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: No, pro někoho to může být problém, kdo nezná abecedu. Takže předpokládám, že znalci i neznalci abecedy souhlasí s tímto postupem při hlasování. Potom tedy přikročíme k hlasování. Prosím první návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A pod číslem 1. Stanovisko zpravodaje je doporučující. (Stanovisko ministra nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem vás ještě odhlásil, prosím, protože jsme dostal pokyn, že počet fyzicky přítomných nekoresponduje s počtem elektronicky přítomných kolegyň a kolegů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP