(12.20 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o bodu A2. (Zpravodajka doporučuje, navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 116, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat pod písmenem B poslance Karla Šplíchala. (Stanovisko zpravodajky neutrální, předkladatel mírně negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 155. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z 165 přítomných pro návrh 58, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C poslance Recmana. (Zpravodajka nedoporučuje. Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 156. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 164 pro návrh 50, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D poslance Hrnčíře. (Zpravodajka doporučuje. Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Varianta 1, ano?

 

Poslankyně Alena Páralová: Varianta 1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže nejprve hlasujeme o lásce. Zahájil jsem hlasování číslo 157. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 46, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o druhé variantě pod písmenem D. (Stanovisko zpravodajky neutrální. Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jste si jisti, že je ten návrh hlasovatelný? Má se současně milovat a pracovat? (Smích v sále.) - Byl jsem upozorněn paní místopředsedkyní Buzkovou, že se dá milovat práce, takže v tomto smyslu je ten návrh určitě hlasovatelný.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 158. Ptám se, kdo je pro. Kdo proti?

Z přítomných 165 pro návrh 50, proti 82. Ani tento návrh nebyl přijat, znamená to, že 1. května budeme stále slavit práci, nikoliv lásku.

 

Další návrh?

 

Poslankyně Alena Páralová: Další návrh pod písmenem E poslance Filipa - E1. (Zpravodajka nedoporučuje. Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 159. Kdo je pro?

Ze 165 pro návrh 31, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Spoléhám na přirozenou inteligenci členů zákonodárného sboru, kteří vědí, že když se nezeptám proti, že stejně mohou a měli by hlasovat proti.

 

Poslankyně Alena Páralová: A zbývá nám poslední návrh, a to pod písmenem E2. (Zpravodajka nedoporučuje. Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 160. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro 34, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Starec, technické sdělení ještě v rámci tohoto návrhu zákona.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, nebudu zpochybňovat žádné hlasování, protože u hlasování, kterého se to týká, byl velký rozptyl, ale u písmene B - to byl návrh Karla Šplíchala, si nejsem stoprocentně jistý, jestli ve sjetině bude ano. Pokud by to bylo jinak, tak jsem hlasoval pro a chtěl jsem vyjádřit ano. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Místo osvobození jste chtěl zvítězit.

Máme za sebou všechna hlasování.

Přednesu návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela, Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 905, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 161 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 76, proti 64. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce, a dříve než zahájím projednávání dalšího bodu, uděluji s procedurálním návrhem slovo panu poslanci Zajíčkovi.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal formou procedurálního návrhu o změnu pořadí projednávání jednotlivých bodů. Jako bod 73 schváleného programu je předložen návrh skupiny poslanců pod sněmovním tiskem 1181. Z důvodu nutného odchodu ze sněmovny v odpoledních hodinách, kdy se dá předpokládat projednávání, pokud nebude změněno toto pořadí, požádal bych ctěnou sněmovnu, zda by nevyslovila souhlas s tím, aby sněmovní tisk č. 1181 nebyl projednán ještě teď před polední přestávkou. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Aby byl projednáván. To je jeden procedurální návrh. Ještě pan poslanec Škromach se hlásil.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych si dovolil navrhnout také procedurální návrh, a to je zařazení bodu "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., organizace a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1298, druhé čtení", a sice za současné body třetího čtení, a tentýž tisk jako třetí čtení jako poslední bod jednání této sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je návrh, který reaguje na nesouhlas s projednáváním toho návrhu v rámci § 90 odst. 2 a zkrácení lhůty o 57 dnů. Byl to první bod dnešního jednání schůze. Toto jsou dva návrhy, nicméně každý má trochu jiný charakter.

 

Takže nechám hlasovat nejprve o předřazení bodu č. 73 tak, abychom ho projednávali teď.

Zahájil jsem hlasování číslo 162. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 116, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy o zařazení druhého a třetího čtení příslušného návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP