(12.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování číslo 163. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 poslanců pro návrh 90, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat bodem číslo

 

73.
Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1181/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle pana navrhovatele Toma Zajíčka zaujal místo u stolku zpravodajů zpravodaj rozpočtového výboru Vladimír Doležal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1181/5.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí kolega Mandík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych dát legislativně technickou poznámku, a to k bodu 2 odst. 2 písmeno c): za slovo "zvláštních předpisů" doplnit odkaz na poznámku pod čarou č. 11, která zní: "Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky neboli katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nikdo. Rozpravu končím. Dávám možnost panu navrhovateli vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v průběhu prvého i druhého čtení bylo velmi podrobně hovořeno o naší drobné novelce, dovolte mi jenom velmi stručnou poznámku.

Chtěl jsem ještě jednou zdůraznit, že naše novela nedělá nic nového s převodem některého majetku ze státu na obce, pouze upravuje způsob zápisu a osvědčení takového vlastnictví. To znamená, že se jedná opravdu o technickou novelu. Vzhledem k tomu, že byly vyjádřeny určité pochybnosti, hlavně ze strany Lesů České republiky, Pozemkového fondu o tom, jaké budou podmínky toho zápisu, byl pozměňovací návrh, který je prvním návrhem a je uveden ve sněmovním tisku 1181/5 pod bodem A, to je ta forma, která by upravila podrobnosti podzákonnou normou, tedy vyhláškou.

To je vše, nechci zdržovat sněmovnu dále ve třetím čtení této jednoduché novely a děkuji za případnou podporu tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl proceduru, a to - nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, poté pod písmenem B a pak bychom hlasovali o zákoně jako celku s tím, že se domnívám, že pokud projde písmeno A, písmeno B je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, nezaregistroval jste legislativně technickou úpravu pana poslance Mandíka.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Ano, to bychom měli dát jako první.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, pan kolega Mandík. Teď jsme oznámili, že se bude hlasovat také o vaší legislativně technické úpravě, pane poslanče, jako první. Prosím.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, dámy a pánové, namítám k tomu, co říkal pan zpravodaj, že po schválení písmena A je písmeno B nehlasovatelné. K tomu mám námitku, protože si myslím, že písmeno A jenom odkazuje na vyhlášku, kdežto já specifikuji, co by mělo být v zákoně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže prosím, pane zpravodaji, jaká bude procedura?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já námitku přijímám a budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže prosím, dejte návrh hlasování.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Takže nyní bychom hlasovali o legislativně technickém návrhu pana kolegy Mandíka k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska navrhovatele i zpravodaje jsou souhlasná.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 164. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 přítomných pro 154, proti jeden. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Horta pod písmenem A. Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 165. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 159, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mandíka pod písmenem B. Zpravodaj nepodporuje, předkladatel - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 166. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 79, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, a proto přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1181, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 167. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 87, proti 79. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Provedeme kontrolu. Je zpochybnění? Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, opravdu je mi to trapné, ale hlasoval jsem "ne", ale mám na sjetině "ano", takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, takže máme zpochybnění. Odhlásil jsem vás na žádost z pléna.

 

Nejprve rozhodneme o námitce proti hlasování.

Zahájil jsem hlasování číslo 168. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti této námitce?

Ze 163 přítomných pro 145, proti 5. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP