(17.30 hodin)

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, ke dvěma otázkám, které položil pan místopředseda Langer, to znamená, zda jsem informován a zda je činná policie, by se dalo odpovědět vcelku stručně - za prvé jsem informován a za druhé policie je činná. Nicméně asi by nebylo férové se takto vypořádat s interpelací.

K tomu, zda jsem informován a zda ta věc je nějak sledována, musím říci, že se nejedná pouze o pohraničí, že ten problém je poněkud širší. Pokusím se tady říci několik informací. Podle shromážděných podkladů, které máme - a už to, že ty podklady máme a že se centralizují, to znamená neřeší se individuálně v Karlových Varech a jiné se neřeší naprosto osamoceně na jižní Moravě a jiné se neřeší v Praze, to znamená, že ten problém je sledován centralizovaně, to znamená, že se řeší jako jeden případ, přestože se ty skutky odehrály na různých místech republiky.

K tomu, jaká je časová posloupnost, mohu uvést toto. Máme informace, že 27. února t. r. se v Praze ve vestibulu stanice metra objevil jeden takovýto leták s tím, že na něm byl, tak jak tady bylo uvedeno, znak sudetoněmeckého landsmanšaftu a související text, který zpochybňuje Mnichovskou dohodu. To znamená, že ten leták byl trochu jiného charakteru než ten, který zde byl předložen, a text, který tam byl uveden, poměrně jednostranně hodnotil postavení sudetoněmeckých Němců v bývalé předmnichovské Československé republice. To byl první výskyt. Pak se podobný leták objevil 9. dubna 2002 opět v Praze, bylo to v obvodu Prahy 2, a samolepky s tímto textem se objevily 11. března 2002 ve stanici metra Pankrác na Praze 4. 17. března byly materiály podobného charakteru rovněž zjištěny a zajištěny na území města Karlovy Vary, o jedenáct dní později se samolepky objevily v jiném místě tohoto města, to znamená v Karlových Varech. 5. dubna 2002 bylo v Mikulově, to znamená v úplně jiném kraji, zajištěno rovněž několik takových letáků a samolepek se stejným obsahem.

Co se týče výskytu a počtu těchto letáků, já si myslím, že to zatím není věc, která by byla naprosto masového charakteru. Lze zatím hovořit řekněme o desítkách letáků, případně samolepek, nicméně to samozřejmě nijak nesnižuje "vážnost" té věci a rozhodně to není signál k tomu, že by to mělo být podceňováno.

Policie České republiky tuto věc šetří, postupuje podle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření z trestného činu, který byl zatím kvalifikován jako možná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a podněcováni k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Domníváme se tedy, že skutkově může jít o trestný čin. Tento trestný čin je šetřen, nicméně zatím není šetření v takové fázi, že by shromážděné poznatky umožňovaly vznést obvinění vůči konkrétní osobě. Věc rozhodně není uzavřena a myslím si, že rozhodně není vyloučeno, že se procesně dostaneme do takové fáze, že vůči nějaké konkrétní osobě bude moci být vedeno řízení, resp. že bude moci být vůči ní vzneseno obvinění.

Tolik asi k těm dvěma otázkám plus některé doplňující informace.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan místopředseda Langer asi má dodatečnou otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za věcnou odpověď, nicméně chtěl bych na něj apelovat, aby se skutečně zasadil maximální silou o to, aby tento případ neskončil s otevřeným koncem. Já toto jednání považuji skutečně za velmi závažné, velmi ohrožující základní hodnoty, na nichž je postavena tato demokratická společnost, tato země. Myslím, že i pro jistotu občanů, že policie je skutečně důsledným ochráncem jejich práv a bezpečného života, je důležité, aby tento případ skončil konkrétním sdělením o vině konkrétní osoby nebo o skupině osob a jejich postavením před soud.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr chce něco dodat?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já budu stručný. Já myslím, že v tomto směru mezi námi není rozporu. Mám zájem na tom, aby v tomto případě, stejně jako v každém jiném případě, byl nalezen konkrétní pachatel. Je to samozřejmě trochu specifický způsob páchání trestné činnosti, kde důkazní řízení nebude jednoduché, nicméně budeme dělat všechno pro to, aby se konkrétní pachatel nejen nalezl jako osoba podezřelá, ale aby vůči němu byl shromážděn také dostatek důkazů, které mohou vést k odsouzení, pokud samozřejmě kvalifikace bude shledána stejně jak policií, tak státním zástupcem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Tím skončily interpelace na něho. Nyní je tu interpelace pana poslance Langera na pana ministra Rusnoka. Pak pan poslanec přečte svoji otázku na nepřítomného ministra zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, věřím, že mi jako ministr financí jistě dáte za pravdu v tom, že každá koruna, která plyne do státního rozpočtu, je vítána a že dobrý ministr financí se snaží získat pro státní pokladnu každou korunu a současně se snaží ušetřit co nejvíce. Moje interpelace navazuje na interpelace, které jsem měl na předsedu vlády a na pana ministra dopravy a spojů, a týká se udělování exkluzivity některým investorům.

Jednou z cest, jak dosáhnout maximálního výnosu např. v privatizaci, ale současně jak ušetřit při zadávání veřejných zakázek, je podle mého názoru veřejná soutěž zájemců. Vláda se ovšem opakovaně vydala cestou udělování tzv. exkluzivity. V mém bývalém volebním kraji se to týká dvou případů - budování dálnice D47 a privatizace Nové huti Ostrava.

Moje otázka tedy zní, kdo je původcem myšlenky na udělení exkluzivity v těchto dvou případech, tedy na jedné straně udělení zakázky na výstavbu D47 a na druhé straně privatizace Nové huti Ostrava.

Druhá otázka na vás je, zda jste přesvědčen jako dobrý ministr financí o tom, že je správné a ekonomicky výhodné místo skutečné soutěže udělovat exkluzivitu.

Moje třetí otázka je, zda považujete cenu, která je nabízena v případě vybudování dálnice D47 oním investorem, a cenu jeden dolar, která je nabízena v rámci privatizace Nové huti Ostrava exkluzivně vybraným investorem, za ceny výhodné pro státní pokladnu, ať už jde o úsporu peněz ve státním rozpočtu, nebo o výnos a příjem státního rozpočtu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení páni poslanci -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Máte zde tři poslance, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Ano, řekl jsem "poslanci".

Dovolte mi, abych odpověděl na otázky položené panem místopředsedou sněmovny. Přiznám se, že takto položená interpelace se mi zdála být původně velmi obecnou, zejména ve vztahu k Ministerstvu financí. Poté co jsem zjistil, že téměř stejná interpelace byla panem poslancem Langerem vznesena i na ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy a premiéra vlády, pochopil jsem, že jde o širší problém, který se týká bezesporu otázky zadávání veřejných zakázek, otázky privatizačních rozhodnutí.

Pokud si představíme exkluzivitu jako výjimečnost nebo výhradnost, tak z hlediska Ministerstva financí v podstatě možností, které by se toho týkaly, je velmi omezeně. Pokud dáme stranou investiční pobídky, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a na kterých se my podílíme velmi okrajově jako resort, tak samozřejmě obracím pozornost na otázku privatizace. Tady bych chtěl prohlásit zcela zodpovědně, že Ministerstvo financí, ale i podřízené organizace postupují v těchto záležitostech zásadně v souladu s příslušnými zákony a tato vláda nejen respektovala a respektuje příslušné zákony, které se vztahují na privatizaci majetku státu, ale iniciovala i řadu novel a nové zákony upravující a zpřesňující normy pro tuto oblast.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP