Stenografický zápis 49. schůze, 26. dubna 2002


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


9. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 953/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno do 9.15 hodin.)

Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Andrej Grega


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Krása


30. Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1171/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach


31. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr


32. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Primátor hl. m. Prahy Jan Kasl
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jan Bláha


33. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1205/ - druhé čtení

Radní hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jiří Václavek


27. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - druhé čtení

Poslanec Petr Koháček
Poslanec Martin Starec
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Martin Starec
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Bohuslav Sobotka


36. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového, a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1266/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Martin Starec
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivan David
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Josef Janeček


35. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1252/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Brousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1306/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.45 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


39. Návrh poslanců Pavla Dostála, Petra Plevy a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Frank


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS), sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy /sněmovní tisk 1182/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Pavel Suchánek


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích /sněmovní tisk 1191/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Plánička


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1192/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Kühnl


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. června 2001 v Rabatu /sněmovní tisk 1198/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Plánička
Poslanec Svatomír Recman


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 21. června 2001 v Praze /sněmovní tisk 1199/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Plánička
Poslanec Svatomír Recman


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 15. června 2001 v Praze /sněmovní tisk 1216/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Plánička
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Svatomír Recman


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002 /sněmovní tisk 1244/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni /sněmovní tisk 1245/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze /sněmovní tisk 1271/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Laštůvka


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem, podepsaná dne 5. března 2002 v Praze, a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem ze dne 5. března 2002, sjednaná výměnou osobních nót (Haag, 13. února 2002, Praha, 5. března 2002) /sněmovní tisk 1275/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Ransdorf


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 1256/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1208/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 15.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP