(9.30 hodin)
(pokračuje Fencl)

Je to nepochybně další krok k civilizovanému podnikatelskému prostředí, možná v daný okamžik poněkud neobvyklý, nicméně je to krok správným směrem, krok nezbytný v prostředí, do kterého se malí a střední podnikatelé, atomizovaní zemědělci dostali. Prosím, abyste zvážili vaši podporu tomuto zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Ještě jednou pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dámy a pánové, musím krátce reagovat na slova pana ministra. Směrnice 2000/35, kterou zde zmínil, není nikterak zapracována do novely pánů poslanců Skopala a dalších a tato novela ji nikterak neřeší. Pokud pan ministr mluvil o této směrnici, pak mluvil o koze, ale my jednáme o něčem jiném. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dále se hlásí pan kolega Skopal, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Samozřejmě chci jenom podotknout, že ne kompletně, ale částečně je tato směrnice zapracována do této novely včetně splatnosti, což je nejdůležitější část této směrnice. Asi ne v tom rozsahu a v té náplni, jak předřečník uvažuje anebo jak myslí. To je jedna věc.

A druhá je, že se osobně domnívám, že názor, který byl přednesen kolegou, je názor úředníků, kteří mají vykonávat zákony a plnit úkoly této sněmovny. Asi těžko bychom tvořili zákony této země, pokud by jediní, kteří by rozhodovali o tom, zda to máme odsouhlasit, nebo ne, byli ti, kteří mají tyto zákony plnit, vykonávat a dbát jejich dodržování.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, již poněkolikáté zde pan ministr Fencl předkládá návrh, jak zákonem ošetřit smluvní ceny v obchodní sféře. Myslím si, že jeho pokus, jak ošetřit smluvní ceny v obchodní sféře, jsme viděli na příkladu stanovení minimálních cen u mléka. Jakmile přistoupil k tomuto kroku, tak výkupní cena u mléka spadla o několik korun dolů. Jakmile přistoupil k tomuto kroku, vždycky se na obou stranách našla cesta, jak se obchodníci, tzn. prodávající s kupujícím domluvili a směrnice obešli. To, že se v našem obchodě, především při prodeji v supermarketech, dneska platí vícenáklady, regálné a spousta dalších položek, je skutečností. Skutečností ale je, že jsme to tyto obchodní řetězce naučili právě my. Venku, v Evropské unii, to nedělají, neumějí to. Právě my jsme je to naučili tím, že jsme obcházeli kvalitativní standardy a obcházeli jsme přímý souboj o cenu podbízením se v nižší kvalitě a nižší cenou.

Dámy a pánové, jestliže tento nešvar chceme vyléčit, musíme začít tak jako v Evropské unii dodržovat kvalitativní standardy. Jedinou léčbou na tyto neduhy je integrovat prvovýrobce do odbytových družstev, vytvořit po vzoru Evropské unie tržní pořádky a tyto organizace si samy pak již dokáží kvalitativní standardy ohlídat. Podbízení se cenou by nepřipadalo v úvahu. Jakékoliv jiné řešení je pouze snahou něco udělat, ale bez šancí na výsledek.

Proto se také plně připojuji k návrhům na zamítnutí, protože takovýto návrh zákona našim zemědělcům v žádném případě nemůže pomoci, pouze vývojově, výhledově ublížit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. V průběhu této rozpravy zazněly dva návrhy - první návrh na zamítnutí, v případě nepřijetí tohoto návrhu návrh na vrácení tohoto návrhu zákona k novému projednání ve výborech.

Budeme tedy hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Ještě krátký okamžik, paní místopředsedkyně si musí požádat o vydání náhradní karty. Mám dojem, že jsem ještě neoznámil náhradní kartu pana poslance Kuneše, který má č. 13, paní kolegyně Horníková má č. 5 a paní místopředsedkyně Buzková č. 14. Samozřejmě, že vás na základě žádosti z pléna všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Hlasujeme o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 136 poslanců pro 64, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 140 poslanců pro 71, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Podle pohybu v levé straně sněmovny předpokládám, že budou vzneseny námitky proti hlasování. Ano, je tomu tak, pan poslanec Andrej Grega.

 

Poslanec Andrej Grega: Pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, velice se omlouvám, ale byl jsem proti. Na sjetině mám pro. Velice se omlouvám, ale zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče. Nejprve budeme hlasovat o vaší námitce v hlasování pořadové číslo 75, které zahajuji, a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 141 poslanců pro 113, proti 7. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP