Sněmovní tisk 953
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Skopal, Jaroslav Palas, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 953/0 dne 4. 6. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 4. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 7. 2001 jako tisk 953/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 7. 2001 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1814).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 4. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 953/Z.
  • Hospodářský výbor vydal 12. 4. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 953/Z.
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 953/2 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 953/3 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 953/4 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 76, usnesení č. 2243).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o cenách, dominantní postavení, hospodářská koncentrace, kartel, kontrola restriktivních praktik, omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěžISP (příhlásit)