Organizační výbor
Usnesení č. 438 (12. července 2001)

Související sněmovní tisky

952 Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

953 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

958 Novel. zák. o převodů vlastnictví státu na jiné osoby

978 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání

995 Úmluva o udělování evropských patentů

997 Změny rozpočtu PF ČR pro rok 2001

998 Změny rozpočtu PF ČR č. II pro rok 2001
ISP (příhlásit)