Sněmovní tisk 1226
Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1226/0 dne 16. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2025).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1226/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1226/2, který byl rozeslán 24. 4. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 2264).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 295, dokument 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 145 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 295/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 256/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, koncesionář, přenesení pravomoci, převod vlastnictví, silniční doprava, silniční poplatek, silniční stavby, soukromá investice, veřejná investice, veřejná zakázkaISP (příhlásit)