Stenografický zápis 49. schůze, 23. dubna 2002

(Schůze zahájena v 14:09 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Černý
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Antonín Macháček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Vidím
Předseda vlády ČR Miloš Zeman


1. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1205/ ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Vladimír Doležal


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1243/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1226/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1264/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Vladimír Doležal


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. /sněmovní tisk 1267/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno do 17.26 hodin, poté do 17.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Pavel Hrnčíř


8. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela, Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip


10. Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP