Organizační výbor
Usnesení č. 506 (17. ledna 2002)

Související sněmovní tisky

1188 Návrh zákona o geologických pracích

1189 Návrh zákona o jednacím řádu Senátu

1193 Návrh zákona o pojišťovnictví

1194 Návrh zákona o asignacích

1195 N. zák. o změně ve financování studia na vysoké škole

1196 Návrh zákona o družstvu

1197 Návrh zákona o dluhopisech

1200 N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

1201 Návrh zákona o státní sociální podpoře

1202 N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

1203 N. zák. o poskytnutí fin. pomoci na bydlení postiž. povod.

1210 Vl. zák. na zajištění úvěru nákladů moder. želez. koridoru

1211 Úmluva o založení Evropské spol. pro financ. želez. vozů

1212 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2002

1215 Vl. z. o přijetí úvěru ČR od EIB na povodně v ČR

1216 Dohoda mezi ČR a Kyperskou r. o ochraně investic

1217 Vládní návrh zákona o platech představitelů státní moci

1218 Vládní návrh zákona o platu soudců

1220 Vládní návrh zák. kontrole vývozu a dovozu zboží - EU

1221 Vl. návrh zák. o technických požadavcích na výrobky - EU

1222 Vládní návrh zákona o metrologii

1223 Vládní návrh zákona o veřejné stráži

1224 Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek

1225 Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním

1226 Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích - EU

1227 Vl. z. o poskyt. záruky ČR na fin. nákupu pěti el. jednotek
ISP (příhlásit)