Stenografický zápis 46. schůze, 5. února 2002


(Schůze zahájena v 14:11 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


51. Návrh zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 837/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Senátor Zdeněk Bárta


52. Návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Senátor Karel Korytář
Poslanec Karel Sehoř


53. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/3/ - vrácený Senátem

Senátor Ondřej Feber
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Zdeněk Kořistka
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Senátor Ondřej Feber
Poslanec Dalibor Matulka


54. Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/4/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Senátor Petr Smutný
Předseda PSP Václav Klaus


55. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 1141/2/ - vrácený Senátem

Poslankyně Michaela Šojdrová
Senátor Jiří Rückl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Karel Vymětal
Senátor Jiří Rückl


173. Návrh na volbu delegáta Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka do Konventu k budoucnosti Evropy

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vidím


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Ježek
Poslankyně Alena Svobodová


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 1220/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Karel Vymětal


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1221/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Luděk Polášek
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslankyně Eva Dundáčková


72. Návrh poslankyň Kateřiny Dostálové, Evy Dundáčkové, Lucie Talmanové a Jany Volfové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 980/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1222/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Švrček


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1226/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř


67. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav /sněmovní tisk 1210/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř


68. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 /sněmovní tisk 1227/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek


94. Návrh poslanců Moniky Mihaličkové, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona o určení části výnosů daně z příjmu fyzických osob pro dobročinné účely (zákon o asignacích) /sněmovní tisk 1194/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP