Stenografický zápis 46. schůze, 6. února 2002


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


85. Návrh poslanců Miloslava Kučery st., Petra Plevy, Petra Mareše a Aleny Svobodové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 1180/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kučera st.


171. Řešení situace v letecké záchranné službě

Poslanec Pavel Severa
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Ivan David
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Milan Ekert


46. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Josef Janeček


47. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach


48. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach


46. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Vojtěch Filip


47. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/ - druhé čtení

Poslanec Jan Žižka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Krása
Poslanec Jiří Hofman


48. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

Poslanec Karel Vymětal


73. Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) /sněmovní tisk 1050/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Veronika Nedvědová


69. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal


70. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela, Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jiří Havlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.23 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


134. Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1092/ - třetí čtení

Předseda PSP Václav Klaus


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 14.56 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.12 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Tomáš Teplík


126. Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek /sněmovní tisk 1056/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Josef Hojdar


127. Vládní návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1019/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Tomáš Teplík


128. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - třetí čtení

Poslanec Petr Matějů
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Matějů


129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek


131. Vládní návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) /sněmovní tisk 1082/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vladimír Doležal


132. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1091/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal


133. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


171. Řešení situace v letecké záchranné službě

Poslanec Pavel Severa
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vojtěch Filip


74. Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1218/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1217/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


74. Vládní návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1218/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


77. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Jiřího Drdy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích /sněmovní tisk 1133/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Vlastimil Aubrecht


78. Návrh poslanců Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 1139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Rudolf Tomíček
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Veronika Nedvědová


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Kasal


81. Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1171/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Václav Krása
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Vojtěch Filip


80. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1145/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ivan Pilip
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP