(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu senátorovi. Hlásí se paní poslankyně Čelišová.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já se hrozně moc omlouvám, že vstupuji do tohoto bodu jednání, ale dovolila bych si zpochybnit hlasování č. 113, kde se na sjetině objevilo, že jsem hlasovala proti, ale hlasovala jsem pro. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, já nevím, co s tím teď. My jsme bod dokončili, uzavřeli, nikdo neprotestoval, všichni si ho dostatečně dlouho prohlédli. Máme rozjednán další bod. Nevím, co s tím dělat.

Pan poslanec Vymětal sice vždycky ví, co se má dělat, ale já nevím.

 

Já dám hlasovat, kdo je pro zpochybňující návrh poslankyně Čelišové ohledně hlasování 113.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 179 poslanců pro 108, proti 31.

 

Pak tedy dám znovu hlasovat. Prosím, aby bylo znovu vráceno kvorum 101.

 

Dám hlasovat znovu o tomto návrhu zákona.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 179 poslanců pro 104, proti 66.

 

Já to považuji sice za absurdní a prosím, aby si všichni zkontrolovali sjetinu. Mám pocit, že by neměly být brány takto dodatečně tyto požadavky v úvahu, nebo by aspoň mělo být zachováno původní kvorum hlasujících, že nesmí hlasovat nikdo další. To se mi zdá velmi spravedlivé.

Hlásí se pan poslanec Němec.

Pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, chtěl bych zpochybnit předchozí hlasování. Hlasoval jsem "ne" a na sjetině se objevilo "ano".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto námitku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 179 pro 127, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Dám znovu hlasovat. Prosím o kvorum 101.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 179 pro 104, proti 71.

 

Takže se asi zmýlil teď už někdo další než pan poslanec Kořistka. Jinak to možné není. Já považuji změnu počtu hlasujících při těchto krocích za nelogickou a proti smyslu hlasování. To bychom pak mohli čekat vždy na to, až se stoprocentně sejde plná sněmovna, a hlasovat jenom v tom případě, nebo až všichni doběhnou, nebo nevím, jak to udělat.

 

Vracím se k bodu 53. Skončilo vystoupení pana senátora Febera. Hlásí se pan místopředseda vlády Rychetský.

Žádám zde na levé straně sněmovny, aby bylo opravdu ticho.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, vím, že mé úsilí bude možná marné, ale přesto bych vás prosil, abyste se zamysleli nad tím, o čem budeme hlasovat.

Platná právní úprava zakládá to, co pan senátor nazval přestupkovou imunitou. Ve skutečnosti nejde o imunitu poslanců a senátorů, jde o tzv. exempci, to znamená poslanci a senátoři podle platného právního řádu nemohou být za přestupky, a je jedno, jestli jsou to přestupky dopravní, stavební, hygienické nebo jakékoliv jiné, předmětem řízení jako ostatní občané před příslušným státním úřadem správním a podléhají ve své přestupkové oblasti tedy kompetenci své komory Parlamentu. Toto je dnešní stav a musím říci, že si připadám trochu bizarní, když se přimlouvám za to, aby byl zachován, protože se mně nepodařilo ho odstranit.

Předložený návrh zákona jde však mnohem dál. Troufám si tvrdit, že dnešní stav je sám o sobě jistým deficitem demokracie, jistým nedostatkem platného právního řádu. Neznám druhou zemi na světě, ve které by za přestupky poslanci a senátoři neodpovídali tak jako ostatní občané příslušným správním úřadům.

Předložený návrh však, a to v obou verzích, zavádí něco, co je naprostým unikátem, zavádí model, ve kterém si poslanci a senátoři budou moci sami vybírat poté, co spáchají přestupek, kdo je bude za něj trestat, kdo s nimi povede řízení. Tvrzení, že jde o zúžení tzv. přestupkové imunity, je prostě lež. Jde o rozšíření privilegií poslanců a senátorů, kteří případ od případu si budou vybírat, zda chtějí, aby byli trestáni tu okresním úřadem, tu svou komorou Parlamentu. Za této situace si myslím a apeluji na vás, že jediné poctivé rozhodnutí je prostě nepodpořit změnu zákona v tom, abychom si napříště mohli volit, kdo nás bude trestat. V právním řádu platí stará zásada, že nikdo nemůže být odebrán svému zákonnému soudci. Tato zásada by byla zcela pošlapána, protože bychom zavedli systém, ve kterém nevysvětlíme občanům této země, proč jsme si odhlasovali, že si budeme vybírat, kdo s námi povede přestupkové řízení.

Ještě jednou vás prosím, abyste žádný z obou návrhů nepodpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Vidím, že když se do toho řečník obuje, tak umlčí sněmovnu. Já to dávám jako inspiraci všem ostatním řečníkům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP