(16.20 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zpravodaj tohoto tisku uvedl, že vlastní podstatou předkládané novely je udělat zrcadlový obraz zákona o Českém rozhlasu k tomu, jak zní současný zákon o České televizi. Myslím si, že je to srozumitelné, nicméně chci s vámi polemizovat a diskutovat o tom, jestli je to v této době nutné.

Jistě si všichni vzpomeneme, že před rokem pod tlakem hektických událostí v České televizi jsme přijímali novelu zákona o České televizi, ve které jsme hledali odpověď na řadu otázek - jaký zvolit model rad, které dozírají a vykonávají právo veřejnosti v těchto veřejnoprávních prostředcích, jak ustavit model kontroly nad hospodařením těchto veřejnoprávních institucí - a vymysleli jsme dozorčí komisi. Zabývali jsme se tím, zda Poslanecká sněmovna má či nemá schvalovat kodex veřejnoprávního sdělovacího prostředku, a přijali jsme variantu, že sněmovna bude schvalovat kodex, a de facto jsme ho nadřadili zákoníku práce. Já chci tím říci, že je mnoho otevřených otázek, které zůstávají nad veřejnoprávními médii, a že jsem přesvědčen, že v současné době není nutné, abychom dnes dělali zrcadlový obraz zákona o Českém rozhlasu k tomu, jak zní současný zákon o České televizi. Je to možná otázka názoru, nicméně můj názor je takový, že to teď není nutné

Pan zpravodaj se tady dále zmínil o tom, že v předloze, kterou budeme dále projednávat, navrhl zvýšení koncesionářských poplatků, které mají pokrýt výstavbu nových studií Českého rozhlasu v sídlech krajů, které vznikly. Při projednávání ve výboru jsme se od vedení Českého rozhlasu dozvěděli, že až na Zlín je Český rozhlas připraven a má vyřešen problém krajských studií, aniž by byl tento koncesionářský poplatek zvýšen. Jenom chci připomenout, že jsme tady diskutovali také o tom, že bez důkladné analýzy hospodaření veřejnoprávních médií a bez důkladného vhledu do jejich ekonomické situace není možné teď zvedat koncesionářské poplatky.

To jsou zhruba důvody, které mě vedou k tomu, abych v obecné rozpravě navrhl zamítnutí této předlohy zákona, který projednáváme. A jako podmiňující návrh v případě, že tento návrh nebude přijat, dávám návrh, abychom ho vrátili výboru k novému projednání, neboť je zde ještě jedna věc, kterou je návrh zákona, který předložila Rada Českého rozhlasu, který nebyl projednán ve výboru. Nemyslím si, že by bylo správné tady v podrobné rozpravě číst nějaký nový návrh zákona, neboť by bylo neseriózní nutit Poslaneckou sněmovnu, aby se k němu vyjadřovala, aniž to projednal příslušný výbor.

Tedy navrhuji tyto dva návrhy. Zamítnout předložený návrh a jako podmiňující návrh dávám vrátit tuto předlohu výboru k novému projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, rozumím, že jste to teď navrhl. Vy jste řekl, že v podrobné rozpravě navrhnete. To jste se asi přeřekl. Navrhl jste to teď v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Omlouvám se. Navrhl jsem to teď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Doktor. Vy jste se nehlásil? Vy jste byl opřen o zeď rukou, že jsem to interpretoval jako hlášení se. Nemáte co říci k tomu. Dobře. Hlásí se někdo další do rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím a dám hlasovat o návrzích pana poslance Talíře.

Pan poslanec Doktor si přece jen rozmyslel, že zdvižená ruka znamenala přihlášení se.

 

Poslanec Michal Doktor: Přece jen jsem se rozmyslel, že mám co říci. Pane předsedo, dovolte, abych požádal o přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS na 15 minut.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili do 16.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP