(18.40 hodin)
(pokračuje Kořistka)

Tak, jako dnešní zákony umožňují, sice jiným systémem, jiným principem, bychom chtěli rozšířit škálu nabídky pro tyto občany, aby rozhodovali o tom, jestli podpoří neziskový sektor bez znalostí místních podmínek, místních organizací, anebo zaplatí státu daně a za ně někdo rozhodne, jestli má být podpořena nezisková organizace někde na druhé části republiky.

Každopádně nezpochybňuji a nezbavuji stát možnosti podpory tohoto sektoru. Říkal jsem již čísla, která hovoří o tom, že stát podporuje. Ještě jednou chci zdůraznit, že tady by se vlastně rozšířila škála těchto možností. Každopádně si myslím, že názor, který zde zazněl, o odhadech daňových příjmů, jak bychom sestavovali státní rozpočet, působí zábavně, protože víte, že vláda sama v průběhu roku několikrát koriguje daňové odhady. Víme, jak vypadá konečné číslo daňových příjmů ve státě, jak se sestavuje rozpočet. To, že by ve státním rozpočtu mohla být zpochybněna částka 1 mld. nebo 2 mld, nepovažuji v tuto chvíli za argument, aby tento návrh zákona nemohl být přijat, protože jsem přesvědčen, že by občané s těmito penězi uměli naložit daleko lépe.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dávám slovo panu zpravodajovi.

 

Poslanec Martin Kocourek: Musím reagovat na pana předkladatele. Řekl, že svým návrhem předkladatelé chtějí dát příležitost občanům, aby rozhodovali o části svých daní sami. Já bych se toho pokusil chytit, protože navrhovatelé dávají občanům možnost rozhodovat o části svých daních, ale jenom jedním směrem, a to vůči neziskovým organizacím. Ptám se, proč by občané nemohli rozhodovat o svých daních sami pro sebe? A tomu se říká snížení daní. Myslím, že toto je jediná cesta, jak dát možnost všem, aby rozhodovali o svých penězích zcela odpovědně a také zcela odpovědně řekli, zda si je chtějí nechat, co s nimi chtějí udělat nebo zda je chtějí dát někomu jinému. Ale to se jmenuje "snížení daní", a nikoliv daňová asignace. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V rozpravě padl, pane zpravodaji, pokud se nemýlím, návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Je to tak? (Zpravodaj souhlasí.)

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Všechny vás odhlašuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 140 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 135 vyslovilo 108 a 22 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut v prvém čtení.

 

Slovo má s procedurální poznámkou pan poslanec Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já nezpochybňuji výsledek hlasování, jenom pro stenografický záznam bych chtěl říci, že jsem hlasoval pro, a nikoliv proti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to pevně zařazenými body. Prvním je letecká záchranná služba, dále pak služební zákon.

 

(Jednání skončilo v 18.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP