Stenografický zápis 49. schůze, 3. května 2002


(Schůze zahájena v 9:08 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


72. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - třetí čtení

Poslanec Radim Turek
Místopředseda PSP Ivan Langer


76. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 1189/ - třetí čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Ivan Langer


77. Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 1200/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal


78. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění přepisů pozdějších /sněmovní tisk 1203/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková


80. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 1230/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloš Titz


83. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - třetí čtení

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Ivan Langer


84. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bláha
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miloslav Výborný


92. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jan Kasal


93. Návrh na uvolnění finančních prostředků pro hlavní město Prahu a statutární město Ostravu v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 2004 /sněmovní tisk 1303/

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


94. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002 /sněmovní tisk 1260/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Místopředseda PSP Ivan Langer


95. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (TFH) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001 /sněmovní tisk 1287/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


96. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 /sněmovní tisk 1272/

Poslanec Miloslav Kučera st.


97. Návrh na odměny členům mediálních rad

Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


99. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001 /sněmovní tisk 1283/

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Sehoř


100. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu /sněmovní tisk 1293/

Poslanec Augustin Bubník
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Ivan Langer


101. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postavení delegáta Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka do Konventu k budoucnosti Evropy

Poslanec Jan Zahradil


102. Zprávy o činnosti stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací ve 3. volebním období

Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Milan Ekert
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím


98. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 /sněmovní tisk 1288/

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec František Pejřil
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Pejřil
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec František Pejřil
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Pejřil


91. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2001

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Payne
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma


70. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Václav Pícl


74. Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Grüner
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Vladimír Doležal


79. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása


82. Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1171/ - třetí čtení

Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Miroslav Ouzký


85. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1205/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Libor Ježek


103. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2001 a doplnění těchto zpráv za léta předcházející

Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze přerušena v 16.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP