(16.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Pan poslanec Hojda se hlásí.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já žádám, aby se poslední hlasování znovu opakovalo. Pokoušeli jsme se hlasovat, ale hlasovací zařízení nefungovalo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže máte námitku.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejenom mně, ale i mým kolegům to nefungovalo. Mám námitku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Máte námitku proti poslednímu hlasování. Dobře. Rozhodneme o námitce o tomto hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 141 poslanců pro 97, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Já ještě jednou zopakuji, že pan poslanec Marek Benda dal procedurální návrh přerušit projednávání bodu 79 a přeřadit toto hlasování na dobu, kdy bude v Poslanecké sněmovně vyšší kvorum, protože se jedná o ústavní zákon, který musí schválit 120 poslanců. A já jako řídící schůze jsem navrhl 9. 5., ve čtvrtek. K tomuto návrhu se připojil pan poslanec Koháček, který navrhl, abychom na toto datum přeřadili i bod 52, ke kterému jsme si předtím schválili, že ho budeme projednávat až po bodu 79, který tímto přerušíme.

Pan místopředseda vlády Vladimír Špidla má jiný názor.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych předložil formální návrh, protože minule jsme ze stejného důvodu - nedostatku kvora - odložili hlasování o smlouvě OSN, která se zabývá rasismem. A pokud jsem vedl debatu se všemi poslaneckými kluby, vím, že je shoda nad textem této dohody.

Myslím si, že by bylo možné ji oddělit od toho bodu 79 a hlasovat dnes, protože tehdy jsme ukončili rozpravu s tím, že pouze hlasovat se bude o smlouvě v okamžiku, kdy bude dostatečné kvorum.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. To znamená, že budeme hlasovat samostatně o bodu 79. Pan poslanec Koháček ten svůj procedurální návrh bere zpět. Je tomu tak, pane poslanče? Ano. Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat jenom o přerušení projednávání bodu 79 a přeřazení tohoto bodu na čtvrtek 9. 5.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 142 poslanců pro 99, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání bodu 79 a zařazuji jej jako šestý bod jednacího dne 9. 5. 2002, to znamená na příští čtvrtek.

A přistoupíme k bodu 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7
Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
/sněmovní tisk 1248/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, mé úvodní slovo bude krátké a bude čistě technické. Při minulém projednávání byl nedostatečný počet hlasů. Přítomno bylo asi 70 nebo 80 poslanců, to znamená, ač byla ukončena rozprava, nebylo možné hlasování. Poslanecká sněmovna souhlasila s tím, aby hlasování bylo v podstatě přesunuto na dobu, kdy bude dostatečný počet hlasů, protože o věci nebyl veden politický spor.

Formálně jsme to zařadili v podstatě na tento okamžik. Proto navrhuji, abychom uskutečnili odložené hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Rozprava byla ukončena. Svým způsobem sněmovna odhlasovala i takzvané konstatování o mezinárodní úmluvě, na které nebylo třeba 120členné kvorum. Nyní budeme hlasovat o II. Já požádám technickou obsluhu o nastavení kvora 120. Děkuji.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o usnesení o bodu II: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas podle čl. 39 odst. 4 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, s přijetím změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace."

Já bych požádal všechny přítomné, aby se zaregistrovali. Byl konsensus všech poslaneckých klubů o odsouhlasení této smlouvy.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 142 poslanců pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a děkuji za vstřícnost jak panu místopředsedovi, tak Poslanecké sněmovně.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1262/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodajka výboru - teď se táži, ano - pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Jitka Kocianová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1262/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Je přihlášen pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosil o pár vteřin, doslova, pozornosti ještě předtím, než o tom budeme hlasovat.

Je to určitě pokrok, schvalovat tu automatickou valorizaci. Má to ale své ale. Cílem je, samozřejmě, zachovat reálnou hodnotu starobních důchodů. Podtrhuji slovo reálnou.

Růst životních nákladů rodin se liší od životních nákladů rodin důchodců. Jejich spotřební koš je jiný. Například rychleji rostou náklady na potraviny, určitě na léky, na bydlení. A zvlášť když jde o jednočlenné domácnosti. Upozorňuji, že index spotřebitelských cen k vývoji životních nákladů důchodců se od roku 1994 liší nejméně o 1 až 2 procentní body každý rok. A vycházím striktně z údajů Českého statistického úřadu.

Pozměňovací návrh v podobném duchu jsem podával na výboru. Neprošel. Ale nechtěl jsem zatěžovat ve druhém čtení sněmovnu. Samozřejmě jsem tedy návrh nepodal. Považuji to za pokrok, i když do budoucna by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí s tímto faktorem počítat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se přihlásil pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já vás chci požádat, abyste souhlasili se stažením mého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod bodem B. Já jsem ho podával tehdy z obavy, že v Senátu nedojde k dohodě o opravě mého pozměňovacího návrhu k tisku 1160. V Senátu už výbor tisk projednal a opravil můj pozměňovací návrh, takže v něm chyba není. Není tudíž důvod, aby byl odhlasován tento pozměňovací návrh teď v tisku 1262. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. To znamená - celý váš komplexní pozměňovací návrh pod písmenem B1 až 3.

 

Poslanec Václav Krása: Ano.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Nehodlá. Paní zpravodajka také ne.

Nejprve tedy mohu uvést i proceduru. Odhlasujeme stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Václava Krásy, poté nám zbude k hlasování pouze jediný návrh pod písmenem A, pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Poté budeme hlasovat o celém návrhu zákona najednou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP