(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené kolegyně a kolegové, požádal bych, aby místa u stolku zpravodajů i za mikrofonem zaujali protagonisté tohoto návrhu zákona.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Palas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych požádat sněmovnu o revokaci předešlého hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Děkuji, pan poslanec hlasoval pro tento návrh, takže má právo předložit návrh na revokaci.

Pokusím se zabezpečit dostatečný počet hlasujících. Pro jistotu vás odhlásím a požádám o novou registraci.

 

Jedná se o revokaci schváleného návrhu pod písmenem A sněmovního tisku 1202/4, kterým byl návrh zemědělského výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 133 poslanců hlasovalo 88, proti 33.

 

Vzhledem k tomu, že jsme při proceduře nehlasovali o této proceduře, protože měla být jednoduchá, mohu si nyní dovolit nechat hlasovat o návrhu pod písmenem B a poté, pokud bude přijat, je nehlasovatelný návrh pod písmenem A. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Zneužíváte své pravomoci řídícího schůze a svým způsobem to tady transformujete, ale je to možné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: My jsme o proceduře skutečně nehlasovali, a po poradě jsme se dohodli, že je třeba nejdříve hlasovat o návrhu pod písmenem B, poté pak o návrhu pod písmenem A.

(Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 138 poslanců pro bylo 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím se stává návrh pod písmenem A nehlasovatelný a můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1202, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 137 pro bylo 93 poslanců, proti 43. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona sněmovna vyslovila souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli Václavu Grünerovi i zpravodaji Vladimíru Doležalovi, a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

79.
Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
/sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Petr Nečas a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Martin Starec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1214/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, domnívám se, že není dobrý čas hlasovat teď o ústavním zákoně, když je celkově přítomno 135 poslanců, možná, že je nás tady 140, když přijdou i ti z kuloárů, a proto doporučuji, aby tento bod byl v tuto chvíli přerušen a přeřazen na úterní schůzi, kde se naskytne nějaká možnost - prosím pana předsedajícího, aby mi pomohl s konkretizací. Ale v tuto chvíli hlasovat o ústavním zákoně může znamenat jeho konec, aniž by to vyjadřovalo skutečnou vůli sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to procedurální návrh, děkuji. V tomto případě si však dovolím navrhnout, aby tento návrh byl hlasován až 9. 5., kdy budeme projednávat vrácené návrhy ze Senátu, kde i při těchto příležitostech potřebujeme vyšší kvorum, než je přítomnost 67 poslanců. V úterý podle mého mínění je program už natolik zajištěn - i s vloženou 50. schůzí -, že by opět nemuselo dojít k hlasování o tomto návrhu. Ve čtvrtek 9. května se sněmovna stoprocentně sejde, aby hlasovala o návrzích vrácených Senátem a o ostatních návrzích ve třetím čtení, které zůstanou ať už z této schůze, nebo z 50. schůze.

Je proti tomuto návrhu nějaká námitka? Pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, měli bychom hlasovat souběžně o bodu 52, což je také ústavní záležitost, ústavní smlouva, a dohodli jsme se, že o nich budeme hlasovat vzápětí. Navrhuji tedy, abychom při té příležitosti hlasovali také ještě o bodu 52 a přesunuli ho do stejného termínu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Přesně tak jsme se dohodli, že bod 52 budeme schvalovat až za schváleným bodem 79, což znamená, že půjde současně o přeřazení bodu 52, který byl přerušen 26. 4.

Znamená to tedy, že bychom na čtvrtek 9. května přesunuli body 79 a 52 za body návrhů, které nám vrátil Senát. Jsou to čtyři návrhy zákonů. Poté bude následovat zřejmě ještě třetí čtení bodu č. 111, a poté bychom odsouhlasili tyto návrhy. Nechám o tom neprodleně hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 142 poslanců pro bylo 91, proti 21. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP