(15.50 hodin)

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych využil tohoto závěrečného slova a řekl, že přestože se navrhovatelé společně se zemědělským výborem a poté ve druhém čtení pokusili vyřešit otázku rozdělení v případě, že nejsou a neexistují žádné podklady, musím konstatovat, že s tímto způsobem rozdělení nesouhlasím, protože se domnívám, že ideální spoluvlastnictví je ta nejhorší cesta, která vyvolá pouze spory a veliké dohady mezi obcemi, protože nevím, který a jaký pozemek se bude rozdělovat a komu který vrt bude patřit. Takže tímto avizuji dopředu, že tento návrh nebudu podporovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se paní poslankyně Rujbrové - není přítomna, takže se táži pana poslance Horta, zda i on jako zpravodaj zemědělského výboru nehodlá vystoupit. (Bez reakce.)

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem při hlasování a s jednotlivými stanovisky k těmto návrhům. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, navrhuji hlasovat v pořadí, jak byly pozměňovací návrhy předloženy, to znamená, jako o prvních hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem A, jedná se o pozměňovací návrhy zemědělského výboru. Poté o pozměňovacím návrhu pod písmenem B jako celku předloženém panem poslancem Grünerem jako celku, poté o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže je to jednoduchá procedura, troje hlasování, nebudeme o tom dávat samostatně hlasovat. Já se pokusím ještě zajistit všechny, kteří chtějí hlasovat k tomuto návrhu zákona, aby se dostavili do sněmovny.

Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích ve sněmovním tisku 1202/4 pod písm. A, které jsou v usnesení zemědělského výboru. Stanovisko? (Zpravodaj nedoporučuje.) Pan poslanec doporučuje.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 160 poslanců pro 93, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dle mého názoru není teď již návrh pana kolegy Grünera hlasovatelný, protože jsme schválili pozměňovací návrh zemědělského výboru, který je v několika bodech totožný. Ptám se navrhovatele, zda s tím souhlasí.

 

Poslanec Václav Grüner: Pak ale byla špatně navržena procedura.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Procedura byla navržena zcela normálně, to znamená, tak jak byly pozměňovací návrhy předloženy, první A, druhý B. Já se domnívám, že bylo na nás, jak rozhodneme, jestli A, nebo B. Domnívám se, že spíš byla problematika v rámci stanoviska předkladatele. Myslím si, že B je teď už nehlasovatelné a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, vy jste měl upozornit sněmovnu, že pokud budou přijaty pozměňovací návrhy pod písm. A, tyto návrhy pod písm. B již nejsou hlasovatelné. V tom případě by zřejmě navrhovatel požadoval, aby se nejdříve hlasovalo o písm. B a potom o písm. A. Já bych poprosil legislativu, aby si vyjasnila s navrhovatelem, zda v těchto návrzích, které jsou pod písm. B pana poslance Grünera, je možno hlasovat o některých ustanoveních, která se týkají § 2 odst. b), protože v zemědělském výboru je tento návrh obsažen pouze jednou jedinou větou. Já bych poprosil legislativu a pana poslance Grünera a vyhlásil bych pětiminutovou přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP