Stenografický zápis 49. schůze, 7. května 2002


(Schůze zahájena v 10:26 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Bohuslav Sobotka


104. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Vymětal

(Jednání narušeno shozením papírů z galerie a výkřiky jedné z návštěvnic.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Vymětal


108. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1252/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Parkanová


110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1298/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus

(Schůze přerušena v 11.17 hodin.)
(Schůze pokračovala ve 13.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


90. Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo od 14.18 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


90. Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


87. Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády /sněmovní tisk 1305/

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP