Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. května 2002 v 9.08 hodin

Přítomno: 163 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji šestý jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: poslanec Josef Houzák, Zdeněk Klanica. Jan Kostrhun, Petr Matějů, Petr Pleva, Oldřich Vojíř a Stanislav Volák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Monika Mihaličková z důvodu mateřských povinností, pan poslanec Jan Žižka z důvodu účasti na konferenci Boj proti terorismu. Z členů vlády pani ministři pan Karel Březina a Jan Fencl z důvodu zahraniční pracovní cesty, Bohumil Fišer ze zdravotních důvodů, Miroslav Grégr z důvodu pracovních povinností mimo Prahu a Pavel Rychetský z důvodu dlouhodobého pracovního programu mimo Prahu.

Budeme pokračovat v projednávání zákonů ve třetím čtení, konkrétně body 72, 76, 77, 78, 80, 83 a 84. Od 12.30 hodin můžeme projednávat i bod 70. Body 74, 79, 52 a 81 můžeme projednávat od 14.35 hodin a body 82 a 85 od 16.15 hodin.

 

Prvním bodem našeho jednání tedy bude bod 72 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

72.
Návrh poslanců Ivana Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze,
Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1179/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslankyně Ivana Hanačíková a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Radim Turek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1179/4.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Já jsem prosila paní navrhovatelku a pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o předložených pozměňovacích návrzích. Prosím, zeptám se paní navrhovatelky, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje Turka, aby nás seznámil s návrhem procedury, podle které budeme postupovat.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, máme před sebou sněmovní tisk 1179/4, pozměňující návrhy k návrhu poslanců Ivany Hanačíkové a dalších, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Máme před sebou - předpokládám - pouze několik málo hlasování. Nejprve bych navrhl hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A jako celku, vyjma bodu 12, kde navrhuje pan poslanec Vidím tento bod vypustit. Takže navrhuji, abychom nejprve hlasovali o usnesení výboru pro obranu a bezpečnost jako celku, kromě bodu 12. Následně bychom hlasovali o tomto bodu 12, kde pan poslanec Vidím navrhuje, aby obecní policie neměla možnost pořizovat při svých zásazích audiovizuální záznamy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je návrh procedury, který rekapituluji ještě jednou. Nejprve usnesení výboru pro obranu a bezpečnost kromě bodu 12 a potom další - potom B - to je váš pozměňovací návrh - a C.

Omlouvám se, já jsem přebíral řízení schůze, takže jsem vám plně nevěnoval pozornost, pane zpravodaji. Zkuste prosím, ještě jednou zopakovat proceduru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP