(14.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 163 poslanců pro 136, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Prosím pane poslanče, nyní předkládejte jednotlivé návrhy, vaše stanoviska i stanovisko navrhovatele a budeme o nich hlasovat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Takže za prvé. Část C až po účinnost část 4. Stanovisko - souhlas. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 168 poslanců pro 83, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedající, dovolte, abych zpochybnil hlasování. Mačkal jsem ano, nerozsvítilo se mi žádné světélko a ve sjetině mám křížek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže zpochybňujete hlasování. Já vás na žádost z pléna opět všechny odhlašuji, budeme opakovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o námitce pana poslance Kladívka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 170 poslanců pro 136, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 172 o části C pana poslance Pavla Němce jako komplexním pozměňovacím návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 172 poslanců pro 91, proti 80. Návrh byl přijat.

 

Já si myslím, pane poslanče, že můžeme pokračovat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Takže tím se stala část A nehlasovatelná. Budeme hlasovat část B poslankyně Dundáčkové jako celek. Souhlasím. (Navrhovatel - souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nejsou námitky k minulému hlasování? Nejsou.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 173 poslanců pro 90, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní budeme hlasovat část C na straně 5. Body 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 společně. Souhlas. (Navrhovatel - souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 174 poslanců pro 166, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní část C na straně 6, bod 3. Nechávám na rozhodnutí sněmovny. (Navrhovatel - souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 174 poslanců pro 72, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní část C na straně 6, bod 4. Stanovisko - nesouhlas. (Navrhovatel - souhlas.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 177 poslanců pro 110, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní část D - poslanec Rozehnal, jako celek. Souhlas. (Navrhovatel - souhlas)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 179 poslanců pro 89, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jakkoli se mi to zdá zvláštní a hlasovala jsem, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji prosím toto hlasování a žádám, aby bylo zopakováno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, byla vznesena námitka na poslední hlasování. Takže o té rozhodneme neprodleně.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 181 poslanců pro 140, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 179.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 181 poslanců pro 93, proti 82. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP