(Jednání opět zahájeno v 15.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, přestávka na jednání klubu KSČM vypršela. Pan předseda poslaneckého klubu Vojtěch Filip bude chtít vystoupit stále ještě v otevřené rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane předsedo vlády, paní a pánové, po poradě poslaneckého klubu KSČM jen stručně zopakuji: pro klub KSČM je zcela nepřijatelné, aby bez diskuse byl prohlasován návrh kolegy Marka Bendy, protože to považujeme za velmi zásadní věc pro postavení jednotlivých profesních komor v ústavním a zákonném systému České republiky.

Pokud jde o samotný zákon o transplantacích, je podle mého názoru nepřijatelné, abychom prohlasovali také bez podrobné diskuse ve výborech návrh pana kolegy Janečka.

Proto dávám procedurální návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Pokud tento návrh neprojde, tak jako podmiňující procedurální návrh dávám návrh na přerušení tohoto bodu, tedy projednávání ve třetím čtení, do vyjádření výboru ústavně právního, a to k oběma pozměňovacím návrhům, to znamená k návrhu kolegy Janečka a kolegy Bendy, a stejně tak projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Oba návrhy jsou projednatelné na této, resp. následující schůzi sněmovny, a pokud jde o podmiňující návrh, ten je samozřejmě prohlasovatelný pro tuto schůzi sněmovny.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec David.

 

Poslanec Ivan David: Vážená vládo, dámy a pánové, původně jsem nechtěl vystupovat, ale zaznělo tady tolik nekorektních argumentů k pozměňovacímu návrhu poslance Bendy, že pokládám za nutné některé věci uvést na pravou míru.

Měli bychom si připomenout, že na počátku celé této záležitosti kolem komor ve zdravotnictví byla poslanecká iniciativa. To nebyl vládní návrh, byla to poslanecká iniciativa v době, kdy existovaly jen velmi slabé zkušenosti s tím, jak mají komory fungovat. Chtěl bych konstatovat, podíváme-li se na návrh zákona samotný nebo na samotný platný zákon, že tam nemá komora delegované pravomoci od státu, které má vykonávat. Komora nemá v tomto zákoně uložené povinnosti. Komora má pouze oprávnění, čili komora může leccos provádět a je tam vyjmenováno asi deset pravomocí, které komora má. Povinnosti nemá žádné a podle toho se komora chová a podle toho komora vypadá.

Je tedy naprosto nesmyslné tvrzení, že komora chrání lékaře. Lékaři sami si to nemyslí. Podíváme-li se na opakované průzkumy veřejného mínění, musíme konstatovat, že nikdy nebyla většina lékařů pro povinné členství a podíl lékařů, kteří jsou pro povinné členství, trvale klesá.

Nejedná se tedy v případě návrhu poslance Bendy o útok na lékaře, ale o útok v jistém smyslu na pravomoci současného vedení České lékařské komory. Nemluvme o komoře stomatologické a komoře lékárnické, protože ty povinným členstvím nijak ohroženy nejsou, neboť se chovají tak, že není pochyb o tom, že členové těchto komor by z komory neodešli.

Jde tedy o to - a řekněme to upřímně - kdo se zmocní oněch 50 milionů, které komora získává od svých členů na členských příspěvcích, kdo s nimi bude hospodařit, kdo je bude využívat.

Měli bychom si také připomenout, že podle Listiny práv a svobod nesmí být nikdo nucen být členem žádné organizace. Myslím, že by bylo dobré také připomenout opakované protesty lékařů proti komoře, proti povinnému členství. Některé z nich projednával i petiční výbor, a to v tomto volebním období.

Jestliže někdo tvrdí, že by tento návrh zákona měl být zevrubně projednáván zcela specificky jako zvláštní návrh, pak je třeba připomenout, že tento návrh už byl ve sněmovně nejméně dvakrát a nikdy se nepodařilo ho řádně projednat, protože k tomu nebyla vůle. A je otázka, na kterou si můžeme odpovědět různě, proč ta vůle k projednání takového zákona chybí.

Za naprosto absurdní nakonec pokládám tvrzení, že komora svou činností chrání pacienty. Není to pravda. Existuje dlouhá řada stížností pacientů na postup lékařské komory, zejména při projednávání jejich stížností. Pokud by měl někdo zájem, mohu mu předložit některé kazuistiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se celé sněmovně. Já jsem jen v podmiňujícím procedurálním návrhu nezmínil datum, do kterého předpokládám vyjádření ústavně právního výboru a vyjádření výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, to je do zítřka, do pátku 3. května. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, ale myslím, že diskuse plyne někam, kam by až neměla. Je pravdou, že ve sněmovně je myslím tisk 27 ještě z roku 1998 pana poslance Janečka a možná dalších, který se zabýval právě problematikou komor. Považoval bych za standardní nebo normální, pokud by poslanci, kteří se chtějí dále zabývat touto tematikou a podrobně ji projednávat, zvedli tento tisk, který je ve druhém čtení, a ten iniciovali, aby mohl být projednán na výboru. Zatím z rozhodnutí výboru i Poslanecké sněmovny bylo projednávání tohoto tisku přerušeno.

Myslím, že by bylo standardní, abychom se věnovali zákonu o transplantacích, a o těch v této diskusi k tomuto zákonu nepadlo ani slovo, přičemž diskuse v rámci našeho výboru k této tematice byla poměrně široká. Bylo by vhodné obě tyto věci rozdělit a nedělat z problematiky komor zástupný problém. Myslím, že jsme schopni tuto problematiku na základě našich znalostí a schopností rozhodnout v tuto chvíli bez dalšího projednání ve výboru. Výbor se tím zabýval a dal k tomu určité stanovisko. Myslím, že toto stanovisko se do této chvíle příliš nezměnilo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zazněly dva pozměňovací návrhy. První byl návrh od pana poslance Filipa vrátit tento návrh zákona zpět do druhého čtení k novému projednání ve výborech. Pokud by tento návrh neprošel, přerušit projednávání tohoto bodu a vyžádat si stanovisko výboru ústavně právního a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 186 ze 180 přítomných hlasovalo 48 pro a 117 proti. Návrh nebyl přijat.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP