(16.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Budeme tedy hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu jako druhém procedurálním návrhu pana poslance Filipa.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 180 poslanců pro návrh 46, proti 115. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní dám závěrečná slova navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych opravdu v této trochu zklidněné atmosféře konstatoval a upozornil na to, že je před námi zákon o transplantacích, který byl po dlouhou dobu pečlivě projednáván, zatímco před námi není zákon o lékařských komorách, protože tento návrh byl do textu vložen na poslední chvíli.

Text zákona je velmi významný, velmi uvážený a myslím si, že by byla mimořádná škoda z vedlejších důvodů tento zákon zamítnout. Proto vás žádám, abyste se soustředili na hlasování v těch nejpodstatnějších věcech, které se týkají medicíny, života a smrti, a méně věnovali pozornost vedlejším tématům.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych tu věc jenom podtrhl. Pokud by tento zákon byl přijat, znamená to velké zvýšení veškerých jistot pro lékaře, kteří se pohybují v oblasti transplantací, tím, že popisuje jasné mantinely, a bylo by to zvýšení jistot pro všechny pacienty tohoto státu, protože by věděli, že pokud by byli na straně dárců, musí být diagnostika provedena naprosto precizně podle navrženého protokolu. To je vše.

Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování. Navrhl bych tuto proceduru. Pokud nikdo nebude mít námitek, navrhl bych hlasovat pro usnesení výboru sociální politiku a zdravotnictví en bloc, poté o pozměňovacích návrzích, které byly k tomuto usnesení vzneseny, tj. pozměňovací návrhy paní poslankyně Emmerové, Fischerové a pana poslance Svobody, poté pozměňovací návrhy, které byly předloženy k textu zákona, tj. pozměňovací návrhy paní poslankyně Kupčové a pana poslance Davida, a na závěr takzvané jiné návrhy, což je návrh pana poslance Bendy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má někdo něco k proceduře? Pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, abychom odděleně hlasovali o bodu 14 pod písmenem A usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a dále navrhuji, abychom o návrzích uvedených pod písmenem D hlasovali odděleně o části páté a části šesté, v části páté abychom odděleně hlasovali samostatně bod tři, tedy návrh změny § 2 odst. 1 písm. c).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pokud by pan zpravodaj nezaznamenal... Má ještě někdo připomínky k proceduře? Pokud tomu tak není, tak si tuto proceduru odsouhlasíme.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. - Doufám, že pan poslanec Janeček akceptuje návrh pana poslance Cabrnocha? (Souhlasím.) - Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 181 poslanců pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: V tomto okamžiku můžeme hlasovat o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví kromě bodu 14 písmeno A, jak navrhl kolega Cabrnoch. (Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 181 poslanců pro návrh 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní bychom hlasovali o bodu 14 písmeno A. (Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 181 poslanců pro návrh 95, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní bychom hlasovali o skupině návrhů usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tj. o pozměňujícím návrhu pod písmenem B paní poslankyně Emmerové. (Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 181 poslanců pro návrh 179, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Fischerové. (Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 181 poslanců pro návrh 155, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Svobody pod písmenem D. (Zpravodaj nedoporučuje. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 181 poslanců pro návrh 29, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu k návrhu zákona pod písmenem E paní poslankyně Kupčové. (Zpravodaj mírně doporučuje. Předkladatel má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 181 poslanců pro návrh 177, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Davida. (Zpravodaj nedoporučuje. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 181 poslanců pro návrh 27, proti 135. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP