Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. května 2002 v 10.03 hodin

Přítomno: 181 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a vítám všechny přítomné. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a sdělili mi, komu byla náhradní karta vydána, resp. její číslo.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Josef Houzák ze zdravotních důvodů, Jan Kostrhun ze zdravotních důvodů, Petr Matějů ze zdravotních důvodů, Monika Mihaličková - plnění mateřských povinností, Stanislav Volák ze zdravotních důvodů, pan kolega Petr Pleva bez udání důvodu.

Z vlády se omlouvá vládní turista Karel Březina, který odjel na dlouhodobou cestu do zahraničí, Bohumil Fišer - zdravotní důvody, pan ministr Miroslav Grégr - plnění pracovních povinností mimo Prahu, pan ministr Miloš Kužvart - zasedání správní rady UNITAR v Ženevě.

Na lavice vám byl předán přehled o zbývajících bodech schváleného pořadu. Na poslední straně jsou uvedeny návrhy zákonů, jeden zamítnutý a tři vrácené Senátem, které lze projednat od 7. května. O zařazení těchto bodů rozhodneme později.

Požádal jsem, aby bod č. 108, který jsme již pevně zařadili na pátek jako první bod odpoledního jednání, byl přeřazen na konec dopoledního jednání v pátek. To je první návrh, o kterém musíme rozhodnout.

Sděluji, že dnes budeme jednat do 17.00 hodin, protože interpelace na předsedu vlády jsou již vyčerpány.

Stanovili jsme, že se nejprve budeme zabývat body 34 a 38 a potom budeme pokračovat třetími čteními.

K programu schůze se hlásí paní místopředsedkyně Buzková, které uděluji slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby bod č. 98 schváleného pořadu schůze, kterým je souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001, sněmovní tisk 1288, byl zařazen pevně na tuto sobotu jako první bod našeho odpoledního jednání. Pan dr. Motejl požádal o možnost, aby jeho bod byl zařazen pevně na konkrétní den vzhledem k tomu, že sídlo veřejného ochránce práv je v Brně a musí přijet z Brna na naše jednání. Navrhuji a prosím proto všechny kolegyně a kolegy, aby souhlasili s tím, abychom rozhodli o pevném zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je druhý návrh. Z pohybu hlavy pana kolegy Filipa soudím, že nemohu nechat o obou návrzích hlasovat současně.

 

Nejprve přikročíme k prvnímu hlasování, a to je přesun bodu 108 nikoli jako prvního odpoledního, ale jako posledního dopoledního bodu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 110 pro 75, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 98 jako první bod odpoledne v sobotu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro 76, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Ještě pan ministr Dostál, člen vlády, požádal o slovo. Udělím mu ho.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velice se omlouvám, že na malou chvíli zdržím dnešní jednání, ale vzhledem k tomu, že jsem se nemohl zúčastnit ze služebních důvodů minulý týden projednávání poslaneckého návrhu novely zákona na vývoz a dovoz předmětů kulturní hodnoty, dovolte mi prosím, abych jako ministr kultury mohl alespoň dodatečně sdělit k výsledkům projednávání novely zákona své stanovisko.

Jak jistě víte, novela se po svém původním zamítnutí dostala znovu do sněmovny díky tomu, že většina poslanců ODS a KSČM přehodnotila důvody jejího zamítnutí. Těmto poslankyním a poslancům z ODS a KSČM za tuto službu české kultuře děkuji.

Na základě toho bylo také navrženo zkrácení projednávání poslaneckého znění novely tohoto zákona. Bohužel se stalo, že koalice proti tomuto návrhu uplatnila své právo veta. Chtěl bych k tomu říci toto stanovisko.

Veto lidovců a unionistů způsobí, že minimálně do konce roku bude možné vyvážet movité kulturní dědictví, jež si každý jiný civilizovaný stát ochraňuje. Bude také podstatně, a to velmi, ztíženo pořádání výstav českého umění v zahraničí a bohužel se v důsledku tohoto veta také nezruší DPH na dovoz kulturních předmětů do ČR. Koalice se svým vetem tak zcela postavila na řadu těch, pro které je národní kulturní dědictví především výnosným obchodem, a zpřísnění podmínek vývozu podle navrhované právní úpravy by právě takovýmto překupníkům omezilo jejich nelegální trh. Stanovisko koalice - je to absurdní, ale je tomu tak - nejvíce přivítají také ti, kteří se podílejí na rozkrádání českého kulturního dědictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP